Wykład online – Trzy Generacje Warszawskich Architektów

Trwająca pandemia zamknęła muzea i aule wykładowe, lecz nie przerwała naszego cyklu wykładowego który przenieśliśmy online! W najbliższą środę (6 maja) o 18.30 zapraszamy przed ekrany na trzecią opowieść o najciekawszych warszawskich architektach XX wieku.

Trzeci wykład w tegorocznym cyklu „III Generacje Warszawskich Architektów”poświęcony będzie osobie profesora Zdzisława Mączeńskiego, który najczęściej kojarzony jest przede wszystkim jako autor przedwojennego gmachu resortu edukacji – Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w alei Szucha.

Jednakże jest to zaledwie jeden z przeszło stu projektów niezwykle aktywnego architekta, który kreował i budował zarówno kościoły, szkoły, gmachy urzędowe jak i luksusowe kamienice. Jego kariera rozpoczęła się jeszcze przed I Wojną Światową w epoce eklektyzmu i wczesnego modernizmu, lecz przez kolejne dekady architekt rozwinął twórczość zarówno w stylu art deco jak i funkcjonalizmu oraz monumentalizmu.

Profesor przez wiele lat pracował również jako urzędnik resortu edukacji, kierując Wydziałem Budownictwa Szkolnego gdzie formułowano nowoczesne standardy dla szkół publicznych i pierwsze projekty typowe placówek na terenie całej II RP. W Warszawie Mączeński zaprojektował m.in. gmachy Izby Przemysłowo Handlowej, luksusowe kamienice m.in. dla rodziny Wedlów oraz kościół przy rogu Bartniczej i Wysockiego. Te i inne znane i mniej znane projekty będą tematem najbliższego wykładu online.
Zapraszamy w środę 29 kwietnia o 18.30 na transmisję FB-Live na stronach Muzuem Powstania Warszawskiego oraz Warszawski Modernizm 1905- 1939

Zapraszamy na transmisję FB-Live na stronach Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Warszawski Modernizm 1905- 1939

Skip to content