Węgierski Mickiewicz: Lutnia i miecz – Sandor Petofi
  • W MAL

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65 zaprasza na spotkanie poświęcone Sandorowi Petofiemu – węgierskiemu poecie, przywódcy budapeszteńskiej młodzieży i uczestnikowi powstania węgierskiego.

Spotkanie poprowadzi Aleksander Nawrocki – polski poeta, prozaik i eseista, krytyk, wydawca, tłumacz. Mieszka i pracuje w Warszawie. Brat Stanisława Nawrockiego. Debiutował w roku 1965 na łamach ówczesnego tygodnika literackiego „Kultura” wierszami, a w Paxie w roku 1966 wydał pierwszy zbiór wierszy pt. „Rdzawe owoce”

Projekt: Dorzecza Literackie: Literaccy patroni warszawskich ulic jest współfinansowane ze środków m. st. Warszawy

Skip to content