Warszawskie oświetlenie w nowej oprawie

Kilkadziesiąt tysięcy ledowych opraw rozświetli warszawskie ulice. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na kompleksową wymianę wszystkich opraw na podległych mu drogach. Nowoczesny i drobiazgowo zaplanowany program stanowi jedno z największych takich przedsięwzięć w Europie.

Do końca 2022 r. na wszystkich głównych ulicach Warszawy będzie nowe oświetlenie LED. Będzie jaśniej i bezpieczniej, a koszty energii elektrycznej znacznie się zmniejszą. Nowoczesne latarnie będą także o wiele bardziej przyjazne dla środowiska.

Oprawy dla Warszawy

Przed rozpoczęciem montażu, wykonawca prac zaprojektuje nowy model opraw specjalnie dla Warszawy, według szczegółowych wytycznych. Mają być przystosowane do nowoczesnego systemu zarządzania oświetleniem, tj. będą wyposażone w gniazda umożliwiające w przyszłości montaż zdalnych sterowników oświetlenia. Dzięki temu będziemy mogli np. otrzymywać automatyczne powiadomienia o awarii konkretnej latarni.

Kolejnym założeniem jest możliwość łatwej wymiany zużytych elementów oprawy. Serwisant będzie mógł otworzyć i zamknąć oprawę bez użycia narzędzi. Również wszystkie połączenia elektryczne wewnątrz oprawy muszą być wykonane w ten sposób. Dzięki temu obsługa serwisowa będzie łatwa i szybka, a przez to też tania. Konstrukcja zewnętrzna oprawy (wykonana ze stopów aluminium) przetrwa minimum kilkadziesiąt lat, a komponenty wewnętrzne po wyeksploatowaniu będą mogły być wymienione na nowe.

Warszawa zastrzega sobie prawo do wykorzystania projektu wizualnego nowej oprawy w kolejnych zamówienia. Dzięki zakupowi tak dużej liczby nowych opraw oświetleniowych według jednego wzoru oraz możliwości zakupu identycznych opraw w przyszłych przetargach zapewnimy standaryzację prawie 90% wszystkich urządzeń, co znacznie zmniejszy koszty ich obsługi serwisowej oraz poprawi estetykę ulic.

Dbając o najwyższe standardy wymagamy, aby nowa oprawa została przebadana w akredytowanym laboratorium w zakresie wielu parametrów technicznych i finalnie uzyskała międzynarodowy certyfikat poświadczający spełnienie parametrów jakościowych – ENEC oraz ENEC+.

Ogłoszony właśnie przetarg obejmuje zakup prawie 38,5 tysiąca nowych opraw LED. Łącznie będzie ich zaś ponad 43 tysiące – osobne zamówienie obejmie wymianę oświetlenia na ulicach w obszarach zabytkowych oraz na wysokich masztach na węzłach drogowych.

Klasa światowa

Modernizacja ponad 43 tysięcy opraw w Warszawie będzie największym tego typu projektem w Polsce oraz jednym z największych w Europie, w zakresie opraw w technologii LED. W latach 2017 – 2020 wymieniono 56 tysięcy opraw oświetleniowych w Manchesterze i 12 tysięcy w Londynie. W Santander w Hiszpanii zakończono niedawno wymianę 23 tysięcy opraw, a w Wiedniu trwa obecnie wymiana 60 tysięcy opraw. Miasto Manchester jest naszym partnerem projektu unijnego, a Wiedeń stolicą partnerską.

W ramach ogłoszonego postępowania wykonawca będzie miał obowiązek wdrożyć usługę polegającą na zapewnieniu systemu zdalnej kontroli funkcjonowania oraz inwentaryzacji infrastruktury oświetlenia ulicznego m. st. Warszawa. Zarząd Dróg Miejskich ma w swoim utrzymaniu prawie 120 tysięcy punktów świetlnych, więc korzystanie z nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwoli nam sprawniejsze zarządzanie infrastrukturą oświetlenia ulicznego, a przede wszystkim szybkie reagowanie w przypadku awarii.

Dodatkowo wykonawca dostarczy system do matrycowego pomiaru rozkładu luminancji i kontroli jakości oświetlenia drogowego. W praktyce jest to urządzenie pozwalające na pomiar parametrów oświetlenia ulicznego dla całego odcinka drogi. Pozwoli nam to szczegółową i kompleksową kontrolę parametrów oświetlenia ulicznego.

Co na tym zyskamy?

  1. Trzykrotnie niższe zużycie energii elektrycznej – w ciągu roku jest to oszczędność ok. 38 GWh, czyli kwoty ok. 16 mln zł. To oznacza, że same tylko oszczędności energii pozwolą na zwrot kosztów inwestycji w ciągu trzech lat.
  2. Wymiana starych opraw pozwoli znacznie ograniczyć liczbę awarii oświetlenia. W ubiegłym roku otrzymaliśmy aż 12 tysięcy zgłoszeń, dotyczących uszkodzonego oświetlenia. Koszty konserwacji i napraw na głównych ulicach Warszawy przekraczają 4 mln zł rocznie. Wymiana opraw pozwoli je znacznie ograniczyć.
  3. Mniejsze zużycie energii oznacza także zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Wymiana opraw przełoży się globalnie na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 30 tys. ton rocznie, a także zmniejszenie ilości emitowanych tlenków siarki i azotu oraz pyłów. Dodatkową korzyścią jest możliwość uzyskania tzw. „białych certyfikatów”. Są one wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki na rzecz inwestora, który przeprowadzi modernizację instalacji znacznie zmniejszającą jej energochłonność. W przypadku kompleksowej wymiany ok. 43 tysięcy opraw oświetleniowych na nowe, w technologii LED, wartość „białych certyfikatów” na Towarowej Giełdzie Energii może wynieść kilka milionów złotych.
  4. Wymiana opraw pozwoli dostosować parametry oświetlenia tak, aby oświetlało ono drogę w sposób optymalny. Stare oprawy po 30-40 latach pracy nie są w stanie zapewnić wystarczającego strumienia światła. Ich wymiana pozwala poprawić widoczność na drodze, a co za tym idzie, także bezpieczeństwo.
  5. Nowe oprawy pozwolą ograniczyć „zanieczyszczenie światłem”. Oświetlenie będzie ukierunkowane tak, by oświetlać jezdnię i chodnik. Montaż nowych opraw poprzedzi projekt fotometryczny, określający wszystkie parametry nowego oświetlenia, a inspektorzy ZDM będą je weryfikować przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Dzięki temu natężenie światła i luminancja będą odpowiadać wymaganiom, co oznacza, że ulice nie będą zbyt mocno oświetlone, zminimalizujemy również oświetlenie pobliskich budynków, drzew i efekt olśnienia uczestników ruchu.
  6. Inwestycja poprawi estetykę oświetlenia. Wzór opraw będzie jednolity w całym mieście, z wyjątkiem ulic zabytkowych. Ustandaryzowana będzie również temperatura barwowa oświetlenia (3000K, zaś na masztach oświetleniowych – 4000K).

Nie tylko oprawy

Przetarg na dostawę 38,5 tysiąca nowych opraw oświetleniowych LED jest jednym z działań programu modernizacji oświetlenia ulicznego w naszym mieście. Obecnie jesteśmy w trakcie procedury wyboru wykonawców przebudowy 12 ulic w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” oraz budowy doświetleń przejść dla pieszych w kolejnych 250 lokalizacjach.

Skip to content