Warszawa inwestuje w sąsiedzkie działania i miejsca. Nowe konkursy dla NGO!

Urząd m.st. Warszawy ogłosił właśnie dwa ważne konkursy dla rozwoju działań sąsiedzkich w Warszawie. Wsparcie sąsiedzkiej pomysłowości i Warsztat Warszawski na pl. Konstytucji czekają na organizacje, które przez następne 3 lata zadbają o ich rozwój.

Choć obecny rok utrudnił lub uniemożliwił realizację wielu działań sąsiedzkich, pokazał jednocześnie wielką siłę drzemiącą w lokalnej współpracy i wzajemnym wsparciu. W 2020 roku pomimo wielu wyzwań, aktywnie działali mieszkańcy, instytucje, partnerstwa lokalne, Miejsca Aktywności Lokalnej. Miasto dostało jednoznaczne potwierdzenie, że inwestycja w miejsca i działania sąsiedzkie opłaca się nie tylko w czasach spokoju, ale i w czasach kryzysu.

Ogłoszone właśnie konkursy są po części kontynuacją prowadzonych w ubiegłych latach działań, a zwycięskie organizacje będą mogły realnie przyczynić się do rozwoju więzi i inicjatyw sąsiedzkich wśród mieszkańców i mieszkanek Warszawy w latach 2021-2023.

Sąsiedzka pomysłowość

Kto choć raz próbował zorganizować jakąś inicjatywę sąsiedzką wie, że czasem barierą nie do przejścia jest szybkie i proste zdobycie funduszy na potrzebne podstawowe materiały. Jeśli nie chcemy tworzyć bariery wejścia w postaci składki lub biletu, a nasz pomysł nie ma wsparcia lokalnego biznesu, brak środków może spowodować, że z działania po prostu zrezygnujemy.

W takich sytuacjach przychodzi z pomocą właśnie nieduże wsparcie finansowe Miasta. Oprócz środków na potrzebne materiały, organizacja realizująca zadanie pomaga także mieszkańcom w dopracowaniu pomysłu i jego promocji. To pomoc bardzo ważna, bo pierwsze doświadczenia z działaniami sąsiedzkimi rzutują często na podejmowanie lub niepodejmowanie kolejnych inicjatyw w przyszłości.

Przez ostatnie dwa lata zadanie takie, pod nazwą „Towarzystwo Sąsiedzkie”, realizowała Fundacja Kulturotwórcza Grupa w Działaniu. Maksymalna kwota dofinansowania projektu (zaplanowana także w ramach konkursu ogłoszonego na lata 2021-2023), wynosiła 2.000 złotych. “Piknikowe dzierganie na spontanie”, “Bliżej przyrody – warsztaty rodzinne”, “Latające Muzeum LGBTQIA”, “Pożegnanie lata na Targówku”, “Międzykulturowe śniadania”, “Skarby Szmulek i Michałowa”- to tylko niektóre działania zrealizowane dzięki wsparciu projektu. Ze wszystkimi projektami można zapoznać się na tej stronie.

Nowością w zadaniu zaplanowanym na lata 2021-2023 jest Sąsiedzki inkubator pomysłów,czyli przygotowanie i wdrożenie koncepcji mobilnych punktów sąsiedzkich (inkubatorów pomysłów) i wsparcie realizacji zgłaszanych mniejszych pomysłów mieszkańców (do 500 złotych).

W ramach Inkubatora mieszkańcy uzyskają wsparcie w dopracowaniu i realizacji swoich pomysłów. Dodatkowo, animatorzy będą gotowi wesprzeć mieszkańców chcących skorzystać z innych dostępnych miejskich narzędzi, takich jak budżet obywatelski czy inicjatywa lokalna. Punkty sąsiedzkich inkubatorów pomysłów powinny działać w przestrzeniach bliskich mieszkańcom, tj. należących do sieci MAL we wszystkich dzielnicach m.st. Warszawy, i być realizowane w różnych terminach.

LINK DO OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

Konkurs „Wsparcie sąsiedzkiej pomysłowości”

Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie
Cel zadania: Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im wsparcia w realizacji lokalnych projektów.
Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2023.
Środki przeznaczone na realizację zadania: 150 000 zł w roku 2021, 150 000 zł w roku 2022, 150 000 zł w roku 2023.
W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złoży maksymalnie 1 ofertę.
Miejsce realizacji zadania: m. st. Warszawa.

Warsztat warszawski

A co z pomysłami, które wymagają tylko wolnej przestrzeni – bezpłatnego i neutralnego miejsca, w którym możemy się spotkać, wspólnie działać i/lub tworzyć? Na tę potrzebę odpowiadają warszawskie Miejsca Aktywności Lokalnej tzw. MAL-e. W MAL-ach mieszkanki i mieszkańcy mogą także spędzać czas wolny, bezpłatnie korzystać z oferty tworzonej przez pasjonatów (w tym sąsiadów), rozwijać swoje umiejętności oraz poznawać nowe osoby i samodzielnie realizować niekomercyjne działania społeczne, edukacyjne i kulturalne.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych warszawskich MAL-i jest Warsztat warszawski mieszczący się na placu Konstytucji 4. To działające już ponad 8 lat miejsce jest popularną wśród stołecznych organizacji, aktywistów i mieszkańców przestrzenią na spotkania, warsztaty, wernisaże i różnego typu wydarzenia. Od kilku lat mieści się też tutaj INFOpunkt, w którym można uzyskać informacje z zakresu inicjowania i prowadzenia działań lokalnych, zdobyć dane kontaktowe do lokalnych animatorów oraz Miejsc Aktywności Lokalnej w swojej okolicy. W lokalu znajduje się też biblioteczka z publikacjami dotyczącymi tematyki lokalności.

Zadaniem organizacji, która wygra ogłoszony właśnie konkurs będzie kontynuowanie i rozwijanie dotychczasowej działalności Warsztatu warszawskiego poprzez budowanie społeczności osób, które nie tylko korzystają z przestrzeni, ale również angażują się w jego działania na zasadzie wzajemności).

LINK DO OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

Konkurs “Prowadzenie Warsztatu warszawskiego przy pl. Konstytucji 4 oraz działań wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie”.

Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.
Cel zadania: Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im dostępu do informacji o możliwości podejmowania aktywności społecznej i współdecydowania o mieście oraz bezpłatnej, ogólnodostępnej przestrzeni Miejsca Aktywności Lokalnej.
Termin realizacji zadania: 01.01.2021-31.12.2023.
Środki przeznaczone na realizację zadania: 250 000 zł w roku 2021, 250 000 zł w roku 2022, 250 000 zł w roku 2023.
W lokalu nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złoży maksymalnie 1 ofertę.

(Tekst oryginalnie zamieszczony na stronie warszawa.ngo.pl).

Skip to content