W stolicy powstaną energooszczędne przedszkola

Warszawa szuka partnera prywatnego, który zaprojektuje oraz wybuduje nowoczesne i wysoko energooszczędne placówki w miejscu dotychczas funkcjonujących budynków typu Stolbud–Ciechanów. Miasto po raz kolejny w ostatnim czasie stawia na inwestycje w formule PPP.

– W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, planujemy znacznie zwiększyć liczbę oddziałów w nowych przedszkolach – powstaną nowe miejsca dla nawet kilkuset dzieci. Chcemy, aby w miejscu dotychczas funkcjonujących obiektów o drewnianej konstrukcji, powstały placówki energooszczędne, korzystające – w miarę możliwości – z odnawialnych źródeł energii (OZE), co przyczyni się do zmniejszenia wydatków na eksploatację. To pierwszy realizowany na tak dużą skalę projekt w Polsce – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy i dodaje – Inwestycje w formule PPP stanowią znakomitą alternatywę dla tych realizowanych w formule tradycyjnej, które są znacznie bardziej obciążające dla budżetu. Jest to obecnie szczególnie ważne, gdy finanse miast odczuwają skutki walki z epidemią.

Placówki publiczne, ale ich utrzymanie po stronie inwestora prywatnego

Planowane przedsięwzięcie, realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym, polegać będzie na rozbiórce budynków typu Stolbud–Ciechanów i zastąpieniu ich nowymi, funkcjonalnymi budynkami przedszkolnymi, dostosowanymi do aktualnych standardów użytkowych i potrzeb lokalnych.

Przedszkola nadal będą publiczne. Miasto będzie odpowiedzialne za kwestie związane z naborem do przedszkoli, programem edukacyjnym oraz kadrą pedagogiczną. Za zaprojektowanie i realizację przedszkoli wraz z zagospodarowaniem terenu będzie odpowiadał partner prywatny, który będzie miał też za zadanie utrzymywać je w należytym stanie technicznym przez ustalony umową okres.

Zakłada się, że wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie opłata za dostępność, ponoszona przez miasto dopiero po oddaniu nowych przedszkoli do użytku i będzie uzależniona od możliwości korzystania z nich w sposób zgodny z umową.

Od 5 do maksymalnie 10 nowych przedszkoli

Ostateczne lokalizacje zostaną wskazane po przeprowadzeniu negocjacji. W ogłoszonym postępowaniu na liście wyjściowej znajduje się siedem istniejących obiektów przedszkolnych – w dzielnicy Bemowo: Przedszkole nr 75 (ul. Rozłogi 4a) i Przedszkole nr 319 (ul. Powstańców Śląskich 14), na Mokotowie Przedszkole nr 67 (ul. Sonaty 6a), w Ursusie Przedszkole nr 137 (ul. Zagłoby 11) i Przedszkole nr 168 (ul. Zagłoby 27), na Targówku Przedszkole nr 94 (ul. Smoleńska 64) oraz na Woli Przedszkole nr 58 (ul. Batalionu AK „Pięść” 4).

Harmonogram prac

Postępowanie na wybór partnera prywatnego składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich będzie prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie czterech potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone negocjacje, dotyczące kwestii technicznych i technologicznych, ekonomiczno-finansowych i prawnych. W toku negocjacji zostanie wypracowany zakres i model realizacji przedsięwzięcia. Następnie partnerzy zostaną zaproszeni do złożenia ostatecznych ofert. Miasto wybierze najkorzystniejszą z nich. Zakończenie postępowania i podpisanie umowy planowane jest pod koniec 2021 r. Prace projektowe będą mogły rozpocząć się już na początku 2022 r., jednak sam harmonogram robót budowlanych będzie przedmiotem negocjacji, gdyż uzależniony jest głównie od kwestii technicznych i technologicznych.

Postępowanie na wybór partnera prywatnego w celu realizacji „Budowy wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów” w imieniu m.st. Warszawy ogłosił Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Wnioski dopuszczające do postępowania można składać do 30 września 2020 r.

Partnerstwo publiczno-prywatne to przyszłość samorządu

Po ograniczeniu napływu środków unijnych samorządy szukają nowych źródeł finansowania swoich inwestycji. Model PPP pozwala z sukcesem realizować zaplanowane przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, trwa obecnie postępowanie na wybór partnera prywatnego, który wybuduje i poprowadzi Nową Emilię. To kolejny krok po powstającym nieopodal Muzeum Sztuki Nowoczesnej, który odmieni oblicze centrum miasta, placu Defilad i otoczenia Pałacu Kultury i Nauki.

W marcu 2020 r. stolica podpisała umowę na projekt i budowę nowoczesnego parkingu podziemnego na placu Powstańców Warszawy. Obiekt powstanie w formule koncesji, która jest rodzajem partnerstwa publiczno-prywatnego. Wybudowany parking będzie własnością miasta, ale to koncesjonariusz będzie zarządzał garażem i ponosił koszty jego eksploatacji przez 40 lat.

Od grudnia 2019 r. Centrum Kreatywności Targowa ma nowego operatora – to Krajowa Izba Gospodarcza (KIG). W ramach podpisanej z miastem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, KIG przejęła zarządzanie obiektem wraz z kosztami utrzymania budynku. Dodatkowo może czerpać korzyści z jego użytkowania. Realizuje program merytoryczny oraz wspiera przedsiębiorców i start-upy.

Skip to content