Dynamiczny rozwój metropolii – wygoda, tempo życia, miejsca pracy, jakość wody i powietrza – to jedne z największych wyzwań tego stulecia, które wymaga dogłębnych badań i wskazówek do dalszego, zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzi na pytania dotyczące rozwoju miast ma przynieść międzynarodowa konferencja „Turystyka w zrównoważonym rozwoju miast metropolitarnych” organizowana 4-5 czerwca 2020 roku wspólnie przez sześć warszawskich ośrodków akademickich, pod patronatami Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Polskiej Organizacji Turystycznej i przy współpracy najważniejszych organizacji turystycznych.

To pierwsze spotkanie badaczy, naukowców i praktyków z Polski i świata na taką skalę. W konferencji weźmie udział m.in. prof. Lučka Kajfež Bogataj, wybitka klimatolog i laureatka pokojowej nagrody Nobla z 2007 roku.

Warszawa  to  dynamicznie rozwijające się miasto również w obszarze turystyki z Raportu  m.st Warszawy 2019  wynika, ze  2018  szacunkowa łączna liczba przyjazdów turystów i odwiedzających jednodniowych krajowych i zagranicznych wyniosła ponad  24 mln. Natomiast wkład turystyki w PKB Warszawy  w 2016 roku wyniósł  15,4 mld zł . Uczestnicy konferencji zbadają zmiany m.in. demograficzne w miastach, wyzwania jakie niesie ich coraz większa multikulturowość, przeludnienie i różne interesy mieszkańców i odwiedzających. Dyskusja będzie dotyczyła również rosnącej liczy odwiedzjących miasta   oraz  jaki wkład mają goście w rozwój gospodarczy, tworzenia nowych  miejsca pracy i inwestycji. Uczestnicy będę zajmować  się również  zagadnieniami   dotyczącymi wpływu turystyki na  jakość życia mieszkańców oraz jakie są koszty przyjmowania milionów  turystów rocznie – co jest szansą a co zagrożeniem.

Organizatorami konferencji są: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Społeczna Akademia Nauk, Akademia Wychowania Fizycznego oraz  Stowarzyszenie Na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki.

Zapisy do 15 marca tutaj

  
Przedmiotem dyskusji będą w szczególności następujące zagadnienia:

Turystyka wobec globalnych trendów
1.     Zmiany demograficzne i związane z nimi wyzwania.
2.     Procesy globalizacyjne i urbanizacja.
3.     Kontakty międzykulturowe.
Turystyka wobec celów zrównoważonego rozwoju (SDG)
1.     Turystyka w przestrzeni metropolii – turystyka a inne funkcje przestrzeni miejskiej, turystyzacja i gentryfikacja, mobilność, kreowanie wartości krajobrazu.
2.     Turystyka jako czynnik budowania tożsamości metropolii – wizerunek i promocja, dziedzictwo i jego interpretacja, lokalne społeczności wobec działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji związanej z turystyką w miastach metropolitarnych, gospodarowanie zasobami.
3.     Turystyka a jakość życia mieszkańców miast metropolitarnych. Poszukiwanie synergii, rozwiązywanie konfliktów.
4.     Turystyka jako czynnik rozwoju gospodarczego miast metropolitarnych; przedsiębiorczość, miejsca pracy, koszty i korzyści oraz ich dystrybucja, walka z ubóstwem.
5.     Instytucjonalne wsparcie rozwoju turystyki – współpraca z władzami lokalnymi, aktywistami miejskimi i mieszkańcami, struktury wspierające rozwój turystyki, turystyka w polityce i działaniach władz miasta.
6.     Nowoczesne technologie i innowacje wspierające zrównoważony rozwój turystyki w miastach metropolitarnych.
7.     Inkluzywność turystyki w miastach metropolitarnych.

Skip to content