Trening wystąpień publicznych

Wystąpienia publiczne to sztuka nie tylko sprawnego formułowania swoich myśli, wiedzy i przekazu, ale także opanowania stresu, swojego ciała oraz dobrego poruszania się po scenie. Podczas praktycznego szkolenia uczestnicy przedstawią swoje wystąpienie 5 minutowe, a eksperci PROPSY PR przekażą do nich informacje zwrotne (zarówno do treści, jak i formy przekazu), konstruktywną krytykę i przedstawią warte zapamiętania wskazówki na przyszłość.

Trening poprowadzą eksperci z agencji PROPSY PR, która skierowana jest na promocję działań społecznych w przestrzeni publicznej. Eksperci PROPSY PR posiadają ponad 8-letnie doświadczenie w branży Public Relations we wszystkich sektorach: administracji publicznej, biznesie oraz organizacji pozarządowych. PROPSY PR współpracuje z kilkunastoma fundacjami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami społecznymi, ale także naukowcami i urzędnikami administracji publicznej, aby wspierać ich działania komunikacyjne. Więcej informacji na stronie www.propsypr.pl i na Facebooku @PropsyPR.

PROGRAM
Szkolenie zakłada część teoretyczną przeplataną wystąpieniami uczestników. Podczas szkolenia podejmowane są następujące kwestie:
● Teoria: na czym polega dobre wystąpienie publiczne?
● Ćwiczenia: wystąpienia publiczne uczestników.
● Najtrudniejszy pierwszy krok. Jak zacząć?
● Jak być zrozumianym, kiedy mówię o “moim temacie”?
● Dobra prezentacja: elementy składowe dobrej oprawy graficznej.
● Ważne elementy składowe wystąpień publicznych: mowa ciała, język dopasowany do słuchaczy, intonacja etc.
● Ćwiczenie: Jak opanować stres?
● Dobre przemowy. Konstrukcja, argumenty, przykłady.
● Muszą Cię zrozumieć. Ćwiczenia na dykcję.
● Jak nawiązać kontakt z publicznością?
● Odbiorcy – co słyszą ludzie, kiedy mówię? Przygotowanie dobrego komunikatu

UWAGA!
Przed treningiem każdy z uczestników ma przygotować 5 minutowe wystąpienie na wybrany przez siebie temat. Następnie wygłosi je podczas treningu.


Szkolenie dla max.15 osób. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Spodziewany efekt końcowy: wsparcie merytoryczne i praktyczne osób występujących publicznie, konsultacja merytoryczna dot. prezentacji

Zgłoszenia na adres:
iwona.cichowicz@fise.org.pl

KIEDY?: 19 grudnia 2019, 10:00 – 14:00

GDZIE?: Warsztat Warszawski, Plac Konstytucji 4

Skip to content