Sztuka dzieci jest ważna – wystawa online

Zapraszamy na wystawę online prac uczestników i uczestniczek sekcji plastycznej prowadzonej przez instruktorkę Edytę Bystroń w Wawerskim Centrum Kultury (filia Międzylesie).

Dlaczego sztuka dzieci jest ważna?

Rysujemy i malujemy zanim nauczymy się swobodnie porozumiewać słowami. Rysunek to jedna z form komunikacji. Dlatego tak ważne jest docenianie prac małych artystów – bo to ich osobiste komunikaty, zapisy odczuć i emocji, opowieści o tym, co dla najmłodszych jest istotne, na czym skupiają uwagę.
To również dzieła, które mają wiele ciekawych walorów plastycznych. Dlatego należy im się taki sam szacunek, jak pracom wykonanym przez zawodowych artystów. To także zaangażowanie i czas poświęcony na wykonanie zadania.
Na zajęciach plastycznych, które prowadzę w WCK, uczymy się posługiwania rozmaitymi technikami artystycznymi. Celem jest to, by uczestniczki i uczestnicy tworzyli swobodnie i umieli samodzielnie wykonać obraz lub rysunek.
Ważne jest opanowanie narzędzi oraz to, by umieć odpowiedzieć na postawione zadanie. Dlatego na zajęciach realizujemy różne tematy: z wyobraźni, w oparciu o materiały zdjęciowe, ćwiczymy proporce twarzy, omawiamy ludzką anatomię, rysowanie zwierząt, a także inspirujemy się ulubionymi motywami z kultury popularnej.
Pracownia to przestrzeń dla dzieci, które odnajdują radość w rysowaniu i malowaniu. Choć każdy tworzy swoje prace indywidualnie, to ważna jest także współpraca – wzajemne inspirowanie, rozmowy, kontakt, pomoc, nauka że jest wiele sposobów tworzenia i każdy wypowiada się inaczej.

Dokumentacja prac i koncepcja wystawy: Edyta Bystroń, magister sztuki

Tak jak w ubiegłym roku, wystawa miała odbyć się w przestrzeni Wawerskiego Centrum Kultury filia Międzylesie. Nasze święto przenosimy do przestrzeni wirtualnej, by symbolicznie zamknąć ten rok działań plastycznych i podziękować uczestnikom.
Na wystawie online prezentujemy tylko wycinek prac, które powstawały w pracowni od września 2019 do połowy marca 2020. Nasza sekcja plastyczna składa się z trzech grup, do których uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 11 lat.

Drodzy Rodzice, jeśli Wasze Dziecko chodziło na zajęcia, a w prezentacji nie ma jego prac – prosimy o kontakt: edyta.bystron@gmail.com.

KIEDY?: 1 czerwca 2020, 12:00 – 14 czerwca 2020, 20:00

Skip to content