Szkolny budżet partycypacyjny – krok po kroku

Z myślą o osobach rozpoczynających swoją przygodę z budżetem partycypacyjnym w szkole, powstał poradnik zawierający wiele praktycznych wskazówek. Uczniowie, kadra pedagogiczna, rodzice mogą zdecydować, na co przeznaczyć część budżetu szkoły zgodnie z ideą budżetu obywatelskiego.

 Do końca roku, każda z warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych otrzyma papierowe egzemplarze poradnika „Szkolny budżet partycypacyjny – wskazówki dla początkujących”. Publikacja powstała we współpracy z organizacjami pozarządowymi, dostępna jest również w wersji elektronicznej – mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrektor koordynator ds. kultury i komunikacji społecznej.

Szkolny budżet partycypacyjny to narzędzie podobne do budżetu obywatelskiego odbywającego się na poziomie całego miasta. W ramach budżetu partycypacyjnego w szkole uczennice i uczniowie oraz przedstawicielki i przedstawiciele innych grup w społeczności szkolnej zgłaszają pomysły, na ich bazie tworzą projekty, a następnie wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej potrzebne (np. w drodze głosowania). Nad przebiegiem całego procesu powinien czuwać zespół złożony z kilku osób (dorosłych i młodych) związanych ze szkołą. Jego zadaniem może być np. przygotowanie zasad i harmonogramu całego procesu.

W poprzednim roku szkolnym dwie organizacje pozarządowe (Fundacja Stocznia i Fundacja Pole Dialogu) działające na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy, przeprowadziły w ośmiu warszawskich szkołach pilotażowe procesy szkolnego budżetu partycypacyjnego. Fundacje współpracowały z 4 szkołami podstawowymi oraz 4 ponadpodstawowymi na terenie Pragi-Południe, Śródmieścia, Targówka, Ursusa, Wawra, Woli i Żoliborza. W każdej ze szkół zostało przeznaczonych po 4000 zł na realizację pomysłów. Powstały w sumie 93 projekty wymyślone przez członków społeczności szkolnej, a zdecydowaną większość przygotowały uczennice i uczniowie. Ostatecznie wybranych do realizacji zostało 15 pomysłów. Zakupiono m.in. kanapy i pufy, sprzęt rekreacyjno-sportowy i audiowizualny, terrarium dla szkolnej żółwicy oraz doposażono toalety i sale lekcyjne.

Na bazie doświadczeń z pilotażu powstała publikacja „Szkolny budżet partycypacyjny – wskazówki dla początkujących”. Krok po kroku prowadzi ona przez kolejne etapy tego procesu – od tworzenia zasad po ogłoszenie wyników i ewaluację szkolnego budżetu partycypacyjnego. Dobre praktyki, zawarte w publikacji, pozwolą prawidłowo zaplanować i przeprowadzić cały proces oraz pomogą uniknąć błędów. Poradnik skierowany jest do wszystkich, którzy chcieliby wprowadzić budżet partycypacyjny w szkole – do dyrekcji szkół, nauczycielek i nauczycieli, uczennic i uczniów oraz rodziców. Znajduje się tam szereg praktycznych wskazówek i wzorów dokumentów ułatwiających wdrożenie tego narzędzia partycypacji w szkole.

Skip to content