Realizujemy postulat Młodzieżowego Strajku Klimatycznego

Na spotkaniu z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym prezydent Rafał Trzaskowski potwierdził realizację pierwszego w Warszawie panelu obywatelskiego. „Warszawski Panel Klimatyczny” będzie okazją do dyskusji o zmianie klimatycznej.

Drugie spotkanie z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym

Przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w czasie spotkania z prezydentem m.st. Warszawy przedstawili swoje postulaty:

  • podniesienia redukcji emisji gazów cieplarnianych do 65 proc. do 2030 roku i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku; 
  • złożenia deklaracji do podejmowania działań klimatycznych poprzez inicjatywy na poziomie miejskim, wprowadzenie edukacji klimatycznej oraz współpracę finansową z Unią Europejską na rzecz transformacji energetycznej;
  • prowadzenie odważnej polityki klimatycznej i priorytetowe traktowanie problematyki klimatycznej w Warszawie.

Ponadto Prezydent podziękował młodzieży, że stawia samorządowi do realizacji ambitne cele. Podkreślił, że Warszawa na kilku płaszczyznach realizuje politykę klimatyczną i temat zmiany klimatycznej jest traktowany priorytetowo.

Warszawski Panel Klimatyczny
To było drugie spotkanie Rafała Trzaskowskiego z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym. Podczas pierwszego – w lipcu 2019 roku – przedstawiciele MSK zaproponowali organizację panelu obywatelskiego jako ciekawej formy edukacji obywatelskiej w tym zakresie. Prezydent wyraził zgodę na przeprowadzenie takiego panelu w Warszawie, co zostało potwierdzone ogłoszonym 15 czerwca otwartym konkursem dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie Warszawskiego Panelu Klimatycznego. Celem Panelu będzie wypracowanie konkretnych rekomendacji i propozycji rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i promocji odnawialnych źródeł energii.

Pierwszy panel obywatelski w Warszawie
Panel obywatelski jest szczególnym rodzajem partycypacji mieszkańców w samorządzie. Obok budżetu obywatelskiego czy inicjatywy lokalnej to coraz popularniejsze narzędzie, służące włączaniu mieszkańców do współdecydowania o przyszłości miasta. Polega na tym, że losowo wyłoniona grupa osób (z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania i poziom wykształcenia) rozstrzyga, przy wsparciu ekspertów dane zagadnienie z perspektywy dobra wspólnego danej społeczności. W panelu weźmie udział od 80 do 100 osób. Dzięki uwzględnieniu kryteriów demograficznych, w procesie uczestniczyć będzie grupa mieszkańców, stanowiąca miasto „w pigułce”. Założeniem panelu obywatelskiego jest znalezienie rozwiązań w oparciu o jak najpełniejszą wiedzę oraz po zapoznaniu się ze stanowiskami wszystkich zainteresowanych tematem stron.

Przeciwdziałanie zmianie klimatycznej
Rafał Trzaskowski zapowiedział ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Warszawie o co najmniej 40 proc. do 2030 roku oraz dążenie do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Obecnie opracowywany jest plan zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy przez najbliższe 10 lat, który będzie zawierał ścieżkę dojścia do założonego celu redukcyjnego.

Warszawski Panel Klimatyczny zakłada przeprowadzenie nie mniej niż czterech spotkań o charakterze edukacyjnym i dyskusyjnym. Planowane rozpoczęcie panelu obywatelskiego przewidziane jest jesienią bieżącego roku. Panel potrwa do 30 czerwca 2021 roku.

Organizacje pozarządowe, które chciałyby zrealizować Warszawski Panel Klimatyczny, mogą składać swoje oferty do dnia 16 lipca 2020 r. Szczegóły odnośnie sposobu aplikowania można znaleźć na stronie BIP m.st. Warszawy

Skip to content