Prace dyplomowe o rozwoju Warszawy – 5. edycja konkursu

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 r. do udziału w wydarzeniu organizowanym wspólnie przez m.st. Warszawę i Muzeum Warszawy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2020 r.

Nagroda, którą miasto przyznaje od 2016 r., wspiera zainteresowanie młodych badaczy sprawami Warszawy i wspólnego tworzenia jej tożsamości.  

Szeroki zakres tematyczny konkursu daje możliwość uczestniczenia studentom reprezentującym wszystkie dziedziny i dyscypliny naukowe, które uważają za ważne dla rozwoju Warszawy: sztuka, rolnictwo miejskie, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami, zrównoważony transport czy idea smart city.

Tegoroczne prace będą oceniane przez jury konkursowe pod kątem:

  • umieszczenia problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;
  • wartości naukowej pracy, w tym ogólnej metodologii i sposobu ujęcia problemu;
  • wartości społecznej tj. wpływ wyników i wniosków badawczych  na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;
  • praktycznej możliwości wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.

Nagrody przyznamy w dwóch kategoriach:

– rozprawy doktorskie – nagroda główna wynosi 15 tys. złotych oraz trzy wyróżnienia – po 6 tys. złotych;

– prace magisterskie – laureat nagrody głównej otrzyma 7 tys. złotych, a autorzy trzech wyróżnionych prac – po 3 tys. złotych.

Zgłoszenia należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do 20 marca 2020 r. na adres Centrum Komunikacji Społecznej, ul. L. Kruczkowskiego 2, Warszawa 00-412.

Laureatów Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy poznamy podczas gali organizowanej 23 czerwca 2020 r. w Muzeum Warszawy.

Skip to content