Przepis na Muranów

 

Partnerstwo Przepis na Muranów jest ruchem społecznym podmiotów i aktywnych mieszkańców, aby ożywić i zintegrować Muranów.  Wierzymy, że może się to udać dzięki łączeniu różnych zasobów i potencjałów  w partnerskiej współpracy dla rewitalizacji społecznej Muranowa.  Uważamy, że zmienić Muranów mogą ludzie i instytucje dla których dobro Osiedla stanowi ważną wartość.

Aby Muranów się rozwijał, a także dbał o swoje dziedzictwo kluczowy jest udział zarówno lokalnych instytucji, organizacji, firm jak również głos mieszkańców, którzy wspólnie włączą się do współdziałania, współdecydowania.  Dlatego też powstało Partnerstwo aby razem wypracować Przepis na Muranów.

Fabebook

 

Osoba do kontaktu:

Marek Ślusarz  marekslusarz@1muranow.pl