PARTNERSTWO “WŁOCHY”

W ramach działania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego we Włochach powstała potrzeba szerszej współpracy na poziomie instytucji, organizacji i mieszkańców. Efektem był zainicjowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy warsztat na temat partnerstwa lokalnego przeprowadzony w listopadzie 2016 r. przez Stowarzyszenie BORIS. Efektem warsztatu było zawiązanie się Partnerstwa Lokalnego Włochy.

W 2017 r. grupa ta zorganizowała wspólne wydarzenia takie jak Dzień Dziecka i Rodzica (4 czerwca 2017 r.), czy Włochowski Miesiąc Seniora (22 września 2017 r. – 20 października 2017 r.).

Partnerstwo utworzone zostało w celu wspólnego rozwiązywania problemów lokalnych, sieciowania i budowania relacji między organizacjami, instytucjami, biznesem, mieszkańcami, podejmowania działań na rzecz aktywności społecznej i integracji mieszkańców, wzmacniania potencjałów dzielnicy.

Jako Partnerstwo Lokalne pragniemy działać na rzecz całej Dzielnicy Włochy, jednocześnie rozwijać działania na rzecz mniejszych grup jak: dzieci i młodzież, seniorzy, tożsamość lokalna, czy diagnoza.

 

PARTNERZY:

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

http://www.ud-wlochy.waw.pl/

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

http://www.opswlochy.waw.pl/

Dom Kultury WŁOCHY

https://www.dkwlochy.pl/

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

https://www.bpwlochy.waw.pl/

Centrum Wspierania Rodziny Rodzinna Warszawa-Ognisko Okęcie

http://centrumwspieraniarodzin.pl/dzialania/strefa-ognisk/ognisko-okecie

Hufiec ZHP Warszawa-Ursus IM. HM. M. Bema

http://portal.ursus.zhp.info/

Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka

http://fundacjarumianka.pl/

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy

http://www.wlochy.org.pl/

Co Nieco Cafe-Fundacja Kuchnia

Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju

http://www.akademiarozwojuizabawy.pl/

Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi

http://sas.warszawa.pl/

Stowarzyszenie Aktywacja Centrum Aktywnej Rodziny

http://centrum.aktywacja.org/

 Stare Nowe Włochy

http://starenowemoje.blogspot.com/

 Od podstaw – fundacja rodzin wspierających edukację

http://www.mikroszkola.waw.pl/p/organ-prowadzacy.html

mieszkańcy Pani Anna Olej-Kobus, Pani Hanna Bem

 

Osoby do kontaktu:

Aneta Świątko
Sylwia Rowicka

Zespół Organizowania Społeczności Lokalnej
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
ul. Czereśniowa 35
02-457 Warszawa
22 863 82 93 wew 123
507 706 273 – Aneta
507 708 219 – Sylwia