Partnerstwo WFIONI

Partnerstwo WFIONI

Warszawskie Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to inicjatywa Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowy oraz  Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Głównym założeniem Forum jest powołanie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin oraz ekspertów zajmujących się na co dzień pracą na rzecz tego środowiska. Zadaniem utworzonej grupy będzie wspólne wypracowanie i przetestowanie modelu systemowej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną „od urodzenia do wieku podeszłego” w Warszawie.

Inicjatywa WFINONI „Krąg Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, której liderem było Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, zwyciężyła w kategorii projekty społeczne w Konkursie S3KTOR 2015.

Osoba do kontaktu :

Zofia Pągowska

e-mail: zospag@gmail.com