Partnerstwo „Sady Żoliborskie”

Mimo tego, że jest najmłodszym z partnerstw jakie powstały na warszawskim Żoliborzu ma na swoim koncie szereg działań zrzeszających mieszkańców i lokalnych partnerów. Wcześniejsza współpraca i dobre relacje wśród tamtejszej społeczności zjednoczyły jeszcze bardziej mieszkańców z ulicy Włościańskiej poprzez Słowackiego, Popiełuszki do Broniewskiego i zaangażowały w szereg działań.
W ramach partnerstwa zorganizowano spotkanie wielkanocne i wigilijne dla mieszkańców połączone z kiermaszami świątecznymi. „Sąsiedzka choinka” zintegrowała chętnych do wspólnego kolędowania i strojenia drzewka.
W Galerii Żoliborz zorganizowane zostało również spotkanie edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców, na którym przybliżono możliwości realizacji działań lokalnych i sposobów ich finansowania w ramach budżetu partycypacyjnego oraz inicjatywy lokalnej.
Partnerami są: Administracja WSM Żoliborz III, Agmaco (hurtownia), pasmanteria, Psi Salon, Centrum Rozwoju i Zabawy „Skarbnica Talentów”, Galeria Żoliborz, Komisariat Policji Żoliborz, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Parafia św. Jana Kantego, Pawilon Kulturalny, Rada Nadzorcza WSM Żoliborz II, Rada Osiedla WSM Żoliborz III, Radni Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego, Stowarzyszenie „Park Sady Żoliborskie”, Straż Miejska Żoliborz -Bielany, Szkoła Podstawowa nr 267 (koordynator), ZGN Żoliborz, Zespół Szkół nr 53, Zespół Szkół Samochodowych i Liceum nr 3, Żłobek nr 24 oraz mieszkańcy.

Osoba do kontaktu :

Dorota Siemiatycka
OPS Dzielnicy Żoliborz
ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
tel. 22/56-92-847
email : zolops@ops-zoliborz.waw.pl