Partnerstwo Młyn na Woli

Partnerstwo Młyn na Woli to wspólna inicjatywa instytucji samorządowych oraz pozarządowych działających na rzecz mieszkańców wolskiego Młynowa.

„Do tej pory mieszkańcy zbierali się na zebraniach sąsiedzkich, podejmując ważne dla nich decyzje, zmierzając do zmiany. Podejmowali się organizowania wydarzeń lokalnych o charakterze integracyjnym, m. in. takich jak „Dzień Sąsiada” czy „Festiwal ciast”. Obserwując dotychczasowe działania, jesteśmy przekonani, że wspólne, społeczne, partnerskie działania zakorzenią się na wolskim Młynowie na stałe. Mieszkańcy poznali zasoby i potencjał miejsca w którym mieszkają, a przede wszystkim poznali siebie wzajemnie – ich własne możliwości”.

„Wierzymy, że w społeczności sąsiedzkiej tkwi potencjał zmiany, a mieszkańcy najlepiej znają  lokalne potrzeby i zasoby. Wiemy, że partnerstwo to siła bazująca na współpracy i pozytywnej energii”.

WIĘCEJ O PARTNERSTWIE MŁYN NA WOLI NA FACEBOOK’U

Osoba do kontaktu :

Aleksander Wichowski:

awichowski@ops-wola.waw.pl

Galeria