Partnerstwo „Marymont-Kaskada”

Partnerstwo „Marymont – Kaskada” powstało w maju 2013 roku. Działa w rejonie ulic : Mickiewicza – Trasa AK-Słowackiego –Potocka. Większość działań, pomysłów i oczekiwań mieszkańców skupia się wokół Parku Kaskada będącym centralnym elementem tego rejonu.
Obecnie podejmowane działania w przeważającej mierze mają na celu większą integrację mieszkańców oraz wzrost zainteresowania ich terenem zamieszkania. W ramach Partnerstwa organizowane są festyny, pikniki rodzinne oraz spotkania przedświąteczne (Marymonckie Mikołajki, spotkanie dla mieszkańców z okazji Świąt Wielkanocnych ). Udało się już zorganizować między innymi Piknik Sąsiedzki pod hasłem „ Marymonckie talenty”. Każdy miał możliwość zaprezentowania swoich artystycznych zdolności. Impreza pokazała, że tego typu inicjatywy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i są ważnym elementem scalającym lokalną społeczność. Dlatego już we wrześniu 2016 roku łącząc siły z działającymi na Żoliborzu Partnerstwami zorganizowano kolejny sąsiedzki piknik. Następną okazją do sąsiedzkiego spotkania były święta Bożego Narodzenia. Wspólnie z Partnerstwem „Żoliborz Oficerski” zorganizowano przedświąteczne kolędowanie.
Partnerami są : Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” – Ognisko Marymont, Komisariat Policji Warszawa Żoliborz, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Ośrodek Sportu i Rekreacji Żoliborz, Parafia Matki Bożej Królowej Polski, Pogotowie Opiekuńcze nr 1, Publiczna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Radni Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, Stowarzyszenie Marii Kazimiery 18/26, Straż Miejska Żoliborz-Bielany Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Żoliborz.

Osoba do kontaktu :

Dorota Siemiatycka
OPS Dzielnicy Żoliborz
ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
tel. 22/56-92-847
email : zolops@ops-zoliborz.waw.pl