Partnerstwo Moje Wierzbno

Partnerstwo „Moje Wierzbno”

Partnerstwo „Moje Wierzbno” tworzy grupa osób reprezentujących różne instytucje, organizacje, firmy lub osoby prywatne zainteresowane wspólnym działaniem na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Wierzbna. Głównym założeniem Partnerstwa jest poszerzenia lokalnej oferty kulturalno-rozrywkowo-edukacyjnej oraz świadome i wspólne kształtowanie wspólnej przestrzeni publicznej na Wierzbnie. Słowa charakteryzujące Partnerstwo – słowa wytrychy: kreowanie postaw pozytywnych, łączenie różnych zasobów (intelektualnych, instytucjonalnych, organizacyjnych i finansowych) w pracy aktywizującej mieszkańców, organizacje i instytucje.

„Każde miejsce tworzą ludzie, to oni nadają charakter, kształtują i wpływają na nie. Energia nas wszystkich to zasób naszego osiedla, który koniecznie trzeba wykorzystać”.

„Zaczęło się nietypowo, bo pomysł na powstanie partnerstwa wyszedł nie – jak to zazwyczaj bywa, od organizacji pozarządowych, czy lokalnych animatorów, a od Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów. Istniało już Partnerstwo dla Mokotowa, ale akurat ogłoszony został program rewitalizacji, którym objęto Wierzbno, Sielce i Służewiec. Można więc było zacząć działać bardziej lokalnie”.

„Kluczowe jest zwiększanie zaangażowania obywatelskiego i wzbudzanie pozytywnych zainteresowań, zachęcenie do inicjowania i udziału w przedsięwzięciach kulturalnych, artystycznych i sportowych w społeczności lokalnej, kreowanie postaw aktywnych i odpowiedzialnych za swoje otoczenie”.

“Z trudem integruje się mieszkańców w ramach partnerstw lokalnych. Niełatwo czasami znaleźć organizację-lidera, która przejmie inicjatywę i weźmie na siebie realizację projektów. Moje Wierzbno to przykład partnerstwa, które przeszło kryzys – było o włos od rozwiązania”.

WIĘCEJ O PARTNERSTWIE MOJE WIERZBNO NA FACEBOOK’U

Osoba do kontaktu :

Tomasz Wyszomirski

Jak skontaktować się z Partnerstwem?

Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Partnerstwa można uzyskać w Stowarzyszeniu W Stronę Marzeń ul. Modzelewskiego 81
lub pod adresem e-mail: partnerstwomokotow@gmail.com

Galeria

Dzień sąsiada na Wierzbnie –  27.05.2017