Partnerstwa Starego Mokotowa

Z inicjatywy Zastępcy Burmistrza p. Moniki Gołębiewskiej-Kozakiewicz i Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów w pierwszej połowie 2017 r. rozpoczęły się spotkania ws. powołania Partnerstwa Lokalnego na rzecz Starego Mokotowa. Pomysł ten wynika nie tylko z braku tego typu działań partnerskich w górnej części tej dzielnicy. Jest on podyktowany również planami utworzenia na Skwerze Orszy – blisko ul. Puławskiej, a naprzeciwko Pałacyku Szustra i parku Morskie Oko – Centrum Lokalnego.

Aby Centrum Lokalne mogło pełnić swoją funkcję, pojawił się pomysł dopełnienia idei Centrum funkcjami świadczonymi przez Partnerstwo Lokalne – integracją zasobów, poznanie się aktywnych mieszkańców i przedstawicieli instytucji i organizacji, formułowaniem pewnych wspólnych celów i ich realizacją. Stąd w okresie ostatnich kilku miesięcy odbywają się spotkania potencjalnych partnerów, w tym mieszkańców rejonu, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, instytucji samorządowych, organizacji obywatelskich, przedsiębiorców.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Pałacyku Szustra – siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego – z udziałem ponad 50 osób, głównie mieszkańców zainteresowanych zmianami funkcjonalnymi planowanymi do przeprowadzenia na terenie Skweru Orszy. W kolejnych spotkaniach grupę inicjatywną tworzyło kilkanaście osób z różnych środowisk, które poznawały swoje oczekiwania, zasoby i pomysły w trakcie kolejnych spotkań – w siedzibie Biblioteki Multimedialnej przy ul. Tynieckiej, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Stowarzyszenia AZYL przy ul. Belgijskiej.