Otwarty Jazdów – Partnerstwo dla Osiedla Jazdów

Partnerstwo Otwarty Jazdów

W latach 2011-2014 wokół przyszłości Osiedla Jazdów toczyły się dyskusje, w których znalazła wyraz obywatelska troska o istnienie i rozwój tego unikalnego miejsca na mapie Warszawy. W 2013 powstała inicjatywa o nazwie Otwarty Jazdów – opiekująca się opuszczonymi przez mieszkańców drewnianymi domkami fińskimi. Była to jednocześnie alternatywna propozycja pozostawienia historycznego osiedla i dodania mu charakteru społeczno-kulturalnego – otwartego dla całej Warszawy.

Zielona enklawa w środku miasta stała się miejscem pełnym aktywności edukacyjnych, społecznych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez liczne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby prywatne.

Od początku 2015 roku, przy wsparciu Stowarzyszenia BORIS, rozpoczął się proces budowania Partnerstwa dla Osiedla Jazdów. Głównym celem działania Otwartego Jazdowa jest zachowanie Osiedla Jazdów w jego obecnym charakterze oraz dbanie o jego dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i społeczne. Partnerstwo zmierza do wypracowania społecznego systemu zarządzania tym miejscem wprowadzając innowacyjne mechanizmy partycypacyjne współdecydowania i współdziałania wszystkich podmiotów związanych z Osiedlem Jazdów.

Strona www Otwartego Jazdowa – Partnerstwa dla Osiedla Jazdów
Osiedle Jazdów na Facebooku
Grupa Otwartego Jazdowa na Facebooku

Osoba do kontaktu :
Andrzej Górz
e-mail: otwarty@jazdow.pl

Galeria

Warsztaty planistyczne “Nowa wizja Osiedla Jazdów” dla Partnerstwa Otwarty Jazdów, 4-5 marca 2017