Koalicja na Rzecz Ochoty

Koalicja na Rzecz Ochoty

Partnerstwo w tej części Warszawy zakładali urzędnicy, przedstawiciele organizacji oraz instytucji działających w dzielnicy. Koalicja na rzecz Ochoty to ruch społeczny środowiska lokalnego, którego główną ideą jest zjednoczenie ludzi i instytucji w działaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów. Słowa charakteryzujące Partnerstwo– słowa wytrychy: zintegrowanie aktywnych osób działających na rzecz środowiska, ułatwienie przepływu informacji, poznanie własnych zasobów, możliwości i potrzeb, zwiększenie skuteczności działań.

„Powstanie partnerstwa wywołało na początku niepokój. Ludzie myśleli, że to jakieś ugrupowanie polityczne, inna władza. Udało im się uniknąć powiązań politycznych. Tworzą otwartą inicjatywę. Koalicja inicjuje kulturę partnerstwa i współpracy na Ochocie. Wytwarza bąble, których już nie da się określić mianem partnerstwa. Tworzą się różnego rodzaju związki”.

„Koalicja pracuje poprzez zespoły, gromadzące ludzi wokół zagadnień, którymi się zajmują: Komisja ds. seniorów, Komisja ds. osób niepełnosprawnych, Komisja kultury. Jesteśmy grupą, dla której ważne są zasady: otwartość, dobrowolność udziału, partnerstwo, lokalność, praca ponad wszelkimi podziałami. Jesteśmy otwarci na każdą inicjatywę i osobę, która chce z nami działać!”

WIĘCEJ O KOALICJI NA RZECZ OCHOTY NA FACEBOOK’U

Koordynatorka:

Grażyna Gnatowska

e-mail: ggnatowska@wp.pl