Opowieść o projekcie “Pamięć i Tożsamość” – o napisach i szyldach reklamowych Pragi Północ
  • W MAL

Jednym z wyjątkowych w skali Warszawy elementów dziedzictwa kulturowego są powstałe na terenie Pragi – Północ w okresie od końca XIX w do połowy XX w. napisy i szyldy reklamowe, po części zachowane w charakterystyczny sposób dla okresu zaboru tj. z użytą nazwą w języku rosyjskim po lewej stronie i w języku polskim po prawej stronie. Niemniej cennym są tworzone na przestrzeni wielu lat pomniki, tablice pamiątkowe czy miejsca pamięci.

Niestety od wielu lat nie zostały podjęte odpowiednie czynności dotyczące ich zabezpieczenia i ochrony, choć omawiane pamiątki znajdują się na obiektach ujętych w ewidencji zabytków, rejestrach zabytków, jak również w historycznych układach architektonicznych. Pierwszą próbę podjęcia działań ochronnych podjęli w 2015 r. członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pragi, tworząc inwentaryzacje szyldów i napisów reklamowych. Rok później, złożony został wniosek o wpis praskich szyldów i napisów do rejestru zabytków. Niestety postępowanie nie zostało do dzisiaj wszczęte. Narastająca degradacja obiektów, na których znajdują się szyldy i napisy, coraz częstszy wandalizm i brak podjęcia środków zaradczych, doprowadziły do podjęcia kolejnej próby objęcia ich należytą ochroną.

Tak powstał projekt “Pamięć i Tożsamość”, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować.

Wydarzenie online – transmisja za pośrednictwem Facebook Live

KIEDY?: 23 października 2020, 18:30

Skip to content