Doktor Karolina Ziębińska-Lewandowska obejmie od 1 stycznia 2021 roku stanowisko dyrektorki Muzeum Warszawy. Jej kandydatura oraz koncepcja programowa, którą przedstawiła, zyskała najwyższą ocenę komisji konkursowej.

Karolina Ziębińska-Lewandowska to doświadczona i wielokrotnie nagradzana kuratorka, przez wiele lat związana z Narodową Galerią Sztuki Współczesnej Zachęta. Jest absolwentką Instytutu Historii Sztuki UW, tam też uzyskała tytuł doktorski. Współtworzyła Fundację Archeologia Fotografii, znaną z ochrony i udostępniania archiwów po czołowych polskich fotografach, inicjowania licznych projektów artystycznych i badawczych. Od 2014 roku pracuje w Muzeum Narodowym Sztuki Nowoczesnej Centre Pompidou w Paryżu.

Startując w konkursie na dyrektora/dyrektorkę Muzeum Warszawy dr Ziębińska-Lewandowska zaproponowała plan rozwoju instytucji nastawiony na reagowanie na współczesne problemy miasta, partycypację i otwartość, a także stworzenie Centrum Fotografii prezentującego bogate zbiory fotograficzne Muzeum Warszawy.

– Gratuluję. Bardzo się cieszę z tego wyboru, który gwarantuje, że placówka będzie rozpoznawalna i przyjazna, a potencjał miejsca i ludzi zostanie wykorzystany do dalszego budowania marki, zwiększania uczestnictwa oraz promowania stołecznych artystek i artystów – mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka i koordynatorka do spraw kultury i komunikacji społecznej.

W pierwszym etapie postępowania konkursowego spośród 4 kandydatów, którzy złożyli oferty, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się 3 osoby spełniające wymagania formalne. 31 lipca br. odbyły się rozmowy z kandydatami na temat proponowanych przez nich autorskich koncepcji programowych i organizacyjnych. 11-osobowa Komisja obradowała pod przewodnictwem Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy. Oprócz przedstawicieli m.st. Warszawy w komisji znaleźli się reprezentanci Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stowarzyszeń muzealników, Rady Muzeum Warszawy oraz związków zawodowych działających w muzeum.

Skip to content