Wiosenne spotkanie integracyjne dla kręgów wsparcia

8 marca 2018 r. Warszawskie Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowało wiosenne spotkanie integracyjne dla kręgów wsparcia.  Tym razem członkowie kręgów gościli w Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Górska 7 ” Pod Siódmym”.