Spotkanie koordynatorów partnerstw

W dniu 29.03.2017 odbyło się spotkanie koordynatorów warszawskich partnerstw lokalnych. Jak zwykle panowała twórcza i pozytywna atmosfera. Uczestnicy dzielili się swoimi „uczącymi doświadczeniami”, omawiali zarówno blaski jak również cienie działań partnerskich.
Przeprowadzono też dyskusję nt. stworzenia prostej karty Warszawskiej Sieci Partnerstw Lokalnych (WSPL) wspieranej przez Stowarzyszenie BORIS, żeby lepiej dookreślić czym jest WSPL, w czym może pomóc i jakie są korzyści z przynależności oraz kluczowe wyzwania.