BADANIE I DZIAŁANIE – WOKÓŁ KLUBU SĄSIEDZKIEGO GIBALSKIEGO 10

Od listopada 2016 do stycznia 2017, dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Kultury i wsparciu Urzędu Dzielnicy Wola (w postaci małego grantu), partnerstwo Młyn na Woli prowadziło aktywne konsultacje społeczne dotyczące nowej formuły i programu lokalu przy ul. Gibalskiego 10 na warszawskim Młynowie. W lokalu wcześniej mieściła się Świetlica dziecięca „Świetliki”, prowadzona przez Wolskie Centrum Kultury, która została zamknięta we wrześniu 2016 roku. Projekt oparty został na metodologii „badanie przez działanie”, a więc zakładał jednoczesne zbieranie informacji i angażowanie mieszkańców we współtworzenie przyszłego miejsca lokalnego. Takie założenie zostało zrealizowane dzięki włączeniu w prace badawcze osób ze zróżnicowanym doświadczeniem i kompetencjami: mieszkańców, członków Partnerstwa Młyn na Woli, przedstawicieli lokalnych instytucji, w tym m.in. Wolskiego Centrum Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa Wola, Stowarzyszenia BORIS oraz badaczy ze Stowarzyszenia Katedra Kultury i Instytutu Kultury Polskiej UW.

Projekt ten stanowił kolejny krok w stronę zaangażowania mieszkańców na rzecz bezpośredniego otoczenia, a także stworzył warunki do oddolnego kształtowania lokalnego oddziału instytucji kultury – miejsca aktywności lokalnej. Aby zebrać jak najwięcej istotnych informacji, a jednocześnie stworzyć możliwości różnego typu aktywności, zaproponowano kilka metod badawczych, poczynając od ankiet typu door-to-door, przez spotkania dyskusyjne aż do działań wokół instalacji mobilnej w przestrzeni dzielnicy. W trakcie akcji ulicznych zebrano opinie od ok. 140 osób.