Dla partnerstw lokalnych

Partnerstwa w dzielnicach

Idea Partnerstw Lokalnych opiera się na koncepcji rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o posiadanie przez nie różnorodnych, a nie zawsze zauważalnych, zasobów. Wzorcowym modelem rozwoju takich społeczności jest współpraca różnych podmiotów – władz i instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i grup mieszkańców – na rzecz swojej miejscowości.

Partnerstwa są też miejscem, w którym odtwarza się kapitał społeczny – nieformalne, ale uznawane przez partnerów za ważne, normy i wartości takie jak zaufanie czy solidarność, które umożliwiają ich współpracę i współdziałanie na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów.

Warszawska-Sieć-Partnerstw

Baza partnerstw

Przeczytaj więcej

Inicjatywy partnerstw

Przeczytaj więcej

Czytelnia

Przeczytaj więcej

Kontakt

Za działania adresowane do partnerstw w projekcie Warszawa Lokalnie odpowiada:

Stowarzyszenie BORIS
ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa
Tel.  22  624 02 80, 22 620 31 92

Lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Masz Pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Chcesz dowiedzieć się więcej o warszawskich partnerstwach?

Paweł Jordan, Lider ds. rozwoju: pawelj@boris.org.pl

Jesteś zainteresowany/-a zainicjowaniem partnerstwa na swoim osiedlu lub dzielnicy?

Marta Henzler – Animatorka partnerstw: martah@boris.org.pl

Zbigniew Wejcman – Animator partnerstw: zbyszekw@boris.org.pl