Czemu nie zawsze udaje się skazać sprawcę? | webinarium

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Bemowskich Spotkań Kryminalistycznych! Tym razem zajmiemy się trudnym zagadnieniem dochodzenia do prawdy!

Końcowa konkluzja wyroku “uznaje za winnego i skazuje” jest zazwyczaj wynikiem żmudnego zbierania dowodów i głębokiej ich analizy. Niejednokrotnie jednak śledczy, mimo silnego wewnętrznego przekonania o tym co zaszło, muszą ugiąć się wobec tego, co znajduje się przed nim w aktach. Czemu tak często nie udaje się ująć sprawcy przestępstwa?

Wychodząc od filozoficznego pytania “czym jest prawda?”, postaramy się prześledzić proces dochodzenia do niej przez organy ścigania, by ustalić, co jest kluczowe aby sąd wydał wyrok skazujący wobec sprawcy przestępstwa, a przede wszystkim – dlaczego nie zawsze jest to możliwe. Pokażemy jakie bariery – technologiczne, psychologiczne czy proceduralne, ograniczają sądy i policję i dlaczego “niewykrycie sprawcy” nie zawsze kończy samą sprawę.

„W każdej sprawie, w której nie ma dowodu, który by w bezpośredni sposób wskazywał na sprawstwo oskarżonego, zespół poszlak musi się połączyć w nierozerwalny łańcuch prowadzący pośrednio w drodze logicznego rozumowania do stwierdzenia, że oskarżony dopuścił się inkryminowanego mu czynu, a ponadto zgromadzone poszlaki muszą wykluczać możliwość jakichkolwiek innych wersji zdarzenia.”

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie o sygnaturze II AKa 284/15

Informacja o Prelegencie:
Kamil Kowalczyk – Asesor Prokuratury Rejonowej w Gdańsku. Aplikację prokuratorską odbywał w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Laureat XXI Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla aplikantów. Ukończył studia podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Prywatnie miłośnik kotów, kina i gór.

Webinarium dostępne będzie na fanpage’u Bemowskiego Centrum Kultury w linku udostępnionym w najbliższym czasie.

Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego w Warszawie finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.

KIEDY?: 27 czerwca 2020, 18:00

Skip to content