Partnerstwo dla Mokotowa „Moje Wierzbno” działa nieprzerwanie od 2009 r. Tworzy je grupa osób reprezentujących różne instytucje, organizacje, firmy oraz osoby prywatne (mieszkańcy) zainteresowane wspólnym działaniem na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej osiedla.

Partnerstwo istnieje od 2010 roku, zrzesza instytucje samorządowe tj. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, a także lokalnych artystów, rękodzielników i mieszkańców.

Partnerstwo dla Mokotowa „Mój Służewiec” powstało w 2010 roku. To grupa osób reprezentujących różne instytucje, organizacje oraz osoby prywatne (mieszkańcy) zainteresowane wspólnym działaniem na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej osiedla.

Partnerstwo lokalne “Dla Zatrasia i Rudawki” utworzone zostało w czerwcu 2011 roku w celu wspólnego rozwiązywania problemów lokalnych. Obejmuje osiedla Zatrasie i Rudawka – rejon ograniczony ulicami: Broniewskiego / Krasińskiego / Powązkowska /  al. Armii Krajowej.

Partnerstwo „Nasze Stegny” powstało wiosną 2012 r. Łączy nas jeden cel: realizacja praktycznych działań na rzecz rozwoju społecznego osiedli. W swoich działaniach obejmujemy różne grupy wiekowe. Prowadzimy różnego rodzaju bezpłatne warsztaty dla mieszkańców, ale także organizujemy festyny, pikniki i akcje społeczne.

Z początkiem roku 2012 wystartował (przygotowany przez lokalny PKS „FALCONIA”) Projekt ”SIEKIERKI reAKTYWACJA”, którego celowym zamiarem była przede wszystkim integracja mieszkańców Siekierek i wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania. W partnerski siekierkowski sukurs przyszła natychmiast Fundacja BO WARTO z programową odsłoną „AKTYWNYCH SIEKIEREK”.

Partnerstwo lokalne “Marymont-Kaskada” utworzone zostało w maju 2013 roku w celu wspólnego rozwiązywania problemów lokalnych. Obejmuje rejon w obszarze ulic: Mickiewicza, Trasy AK, Słowackiego, Potockiej, w tym Park Kaskada.

Partnerstwo lokalne Żoliborz Oficerski utworzone zostało w listopadzie 2013 roku w celu wspólnego rozwiązywania problemów lokalnych. Obejmuje rejon w obszarze ulic: Krajewskiego, Gen. Zajączka, Mickiewicza, Mierosławskiego, Czarnieckiego, Krasińskiego, Wybrzeże Gdyńskie.

Partnerstwo lokalne “Sady Żoliborskie” utworzone zostało w październiku 2014 roku w celu wspólnego rozwiązywania problemów lokalnych. Obejmuje rejon w obszarze ulic: Włościańskiej, Słowackiego, Popiełuszki i Broniewskiego.

Partnerstwo Lokalne “Stary Mokotów” działa od sierpnia 2017 roku. Pierwszą wspólną inicjatywą był piknik „Poznajmy się”, który odbył się na skwerze „Orszy”, z warsztatami, spacerami, pokazami, a następnie impreza świąteczna z choinką, słodkościami i Świętym Mikołajem.

Najstarsze partnerstwo lokalne w Warszawie (od 2001 r.). Obecnie tworzy je ponad 30 przedstawicieli organizacji oraz instytucji, których celem jest integracja i poprawa jakości życia mieszkańców. Koalicja inicjuje i realizuje m.in. projekty sportowe, kulturalne i edukacyjne.

Skip to content