Targówek - herb

TARGÓWEK

strona dzielnicy: www.targowek.waw.pl

Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM)

WOM działa w urzędzie dzielnicy w poniedziałki 8.00–18.00 oraz od wtorku do piątku 8.00–16.00.
ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 443 87 27

Inicjatywa lokalna - logo

Dzielnicowi koordynatorzy ds. inicjatywy lokalnej:

Koordynowaniem i wsparciem inicjatywy lokalnej w Warszawie zajmuje się Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej w Centrum Komunikacji Społecznej. Dodatkowo, w każdej dzielnicy zostali powołani koordynatorzy ds. inicjatywy lokalnej, którzy chętnie udzielą Wam informacji, pomogą przy pisaniu wniosków, dotyczących Waszej okolicy lub wskażą inną drogę realizacji Waszych pomysłów.

Budżet partycypacyjny - grafika

Koordynatorki ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy:

Jeśli masz wątpliwości związane z budżetem partycypacyjnym, skontaktuj się z koordynatorką dzielnicową.

Koordynatorka ds. konsultacji z mieszkańcami:

Na mocy zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy (zarządzenie Nr 4925/2013 z dnia 3 września 2013 r.) w każdej z dzielnic i w wybranych biurach Urzędu m.st. Warszawy powołany został koordynator ds. konsultacji z mieszkańcami.

Młoda Warszawa - napis w kółku

Doradca ds. młodzieży:

Odpowie na pytania dotyczące aktywności obywatelskiej młodych, możliwości wpływania na miasto oraz realizacji projektów młodzieżowych w Warszawie.

Animatorzy rewitalizacji:

Animatorzy i animatorki rewitalizacji pomagają mieszkańcom uzyskać informacje o Programie Rewitalizacji, można też zapytać ich o ofertę kulturalną. Animatorzy i animatorki wspierają wszystkich chętnych w realizacji ich projektów a także ułatwiają nawiązywanie kontaktów pomiędzy grupami nieformalnymi, artystami i artystkami, instytucjami, organizacjami oraz mieszkańcami i mieszkankami, którzy chcą działać na rzecz swojej okolicy.

TARGÓWEK FABRYCZNY

dyżur: wtorki 18.00-20.00 w "Cafe Sąsiad" ul. Księcia Ziemowita 16

TARGÓWEK MIESZKANIOWY

dyżur: wtorki godz. 18.00 - 20.00 Otwarta Rampa ul. Kołowa 20