Praga Południe - grafika

PRAGA POŁUDNIE

strona dzielnicy: www.pragapld.waw.pl

Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM)

WOM działa w urzędzie dzielnicy w poniedziałki 8.00–18.00 oraz od wtorku do piątku 8.00–16.00.
ul. Grochowska 274
tel. 22 443 51 57

Inicjatywa lokalna - logo

Dzielnicowa koordynatorka ds. inicjatywy lokalnej:

Koordynowaniem i wsparciem inicjatywy lokalnej w Warszawie zajmuje się Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej w Centrum Komunikacji Społecznej. Dodatkowo, w każdej dzielnicy zostali powołani koordynatorzy ds. inicjatywy lokalnej, którzy chętnie udzielą Wam informacji, pomogą przy pisaniu wniosków, dotyczących Waszej okolicy lub wskażą inną drogę realizacji Waszych pomysłów.

Budżet partycypacyjny - grafika

Koordynatorka ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy:

Jeśli masz wątpliwości związane z budżetem partycypacyjnym, skontaktuj się z koordynatorką dzielnicową.

Koordynatorka ds. konsultacji z mieszkańcami:

Na mocy zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy (zarządzenie Nr 4925/2013 z dnia 3 września 2013 r.) w każdej z dzielnic i w wybranych biurach Urzędu m.st. Warszawy powołany został koordynator ds. konsultacji z mieszkańcami.

Młoda Warszawa - napis w kółku

Doradca ds. młodzieży:

Odpowie na pytania dotyczące aktywności obywatelskiej młodych, możliwości wpływania na miasto oraz realizacji projektów młodzieżowych w Warszawie.

Animatorka rewitalizacji:

Animatorzy i animatorki rewitalizacji pomagają mieszkańcom uzyskać informacje o Programie Rewitalizacji, można też zapytać ich o ofertę kulturalną. Animatorzy i animatorki wspierają wszystkich chętnych w realizacji ich projektów a także ułatwiają nawiązywanie kontaktów pomiędzy grupami nieformalnymi, artystami i artystkami, instytucjami, organizacjami oraz mieszkańcami i mieszkankami, którzy chcą działać na rzecz swojej okolicy.

KAMIONEK

dyżur: środa, godz. 17:00, w kawiarni Między Wierszami, Grochowska 288