Praga Południe - grafika

PRAGA POŁUDNIE

strona dzielnicy: www.pragapld.waw.pl

Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM)

WOM działa w urzędzie dzielnicy w poniedziałki 8.00–18.00 oraz od wtorku do piątku 8.00–16.00.
ul. Grochowska 274
tel. 22 443 51 57

Inicjatywa lokalna - logo

Dzielnicowa koordynatorka ds. inicjatywy lokalnej:

Koordynowaniem i wsparciem inicjatywy lokalnej w Warszawie zajmuje się Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej w Centrum Komunikacji Społecznej. Dodatkowo, w każdej dzielnicy zostali powołani koordynatorzy ds. inicjatywy lokalnej, którzy chętnie udzielą Wam informacji, pomogą przy pisaniu wniosków, dotyczących Waszej okolicy lub wskażą inną drogę realizacji Waszych pomysłów.

Budżet Obywatelski Warszawa

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego w dzielnicy:

Jeśli masz wątpliwości związane z budżetem obywatelskim, skontaktuj się z koordynatorką dzielnicową.

Koordynatorka ds. konsultacji z mieszkańcami:

Jeśli masz pytania dotyczące konsultacji społecznych w twojej dzielnicy skontaktuj się z:

Młoda Warszawa - napis w kółku

Doradca ds. młodzieży:

Odpowie na pytania dotyczące aktywności obywatelskiej młodych, możliwości wpływania na miasto oraz realizacji projektów młodzieżowych w Warszawie.

Animatorka rewitalizacji:

Animatorzy i animatorki rewitalizacji pomagają mieszkańcom uzyskać informacje o Programie Rewitalizacji, można też zapytać ich o ofertę kulturalną. Animatorzy i animatorki wspierają wszystkich chętnych w realizacji ich projektów a także ułatwiają nawiązywanie kontaktów pomiędzy grupami nieformalnymi, artystami i artystkami, instytucjami, organizacjami oraz mieszkańcami i mieszkankami, którzy chcą działać na rzecz swojej okolicy.

KAMIONEK

dyżur: środa, godz. 17:00, w kawiarni Między Wierszami, Grochowska 288

Skip to content