Praga Północ - herb

PRAGA PÓŁNOC

strona dzielnicy: www.praga-pn.waw.pl

Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM)

WOM działa w urzędzie dzielnicy w poniedziałki 8.00–18.00 oraz od wtorku do piątku 8.00–16.00.
ul. ks. I. Kłopotowskiego 15
tel. 22 443 79 00

Inicjatywa lokalna - logo

Dzielnicowa koordynatorka ds. inicjatywy lokalnej:

Koordynowaniem i wsparciem inicjatywy lokalnej w Warszawie zajmuje się Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej w Centrum Komunikacji Społecznej. Dodatkowo, w każdej dzielnicy zostali powołani koordynatorzy ds. inicjatywy lokalnej, którzy chętnie udzielą Wam informacji, pomogą przy pisaniu wniosków, dotyczących Waszej okolicy lub wskażą inną drogę realizacji Waszych pomysłów.

Budżet partycypacyjny - grafika

Koordynatorka ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy:

Jeśli masz wątpliwości związane z budżetem partycypacyjnym, skontaktuj się z koordynatorką dzielnicową.

Młoda Warszawa - napis w kółku

Doradca ds. młodzieży:

Odpowie na pytania dotyczące aktywności obywatelskiej młodych, możliwości wpływania na miasto oraz realizacji projektów młodzieżowych w Warszawie.

Animatorzy rewitalizacji:

Animatorzy i animatorki rewitalizacji pomagają mieszkańcom uzyskać informacje o Programie Rewitalizacji, można też zapytać ich o ofertę kulturalną. Animatorzy i animatorki wspierają wszystkich chętnych w realizacji ich projektów a także ułatwiają nawiązywanie kontaktów pomiędzy grupami nieformalnymi, artystami i artystkami, instytucjami, organizacjami oraz mieszkańcami i mieszkankami, którzy chcą działać na rzecz swojej okolicy.

SZMULOWIZNA

dyżur: wtorki 18-00 - 19.00 w Dom Sąsiedzki "Moje Szmulki", ul. Łochowska 39

STARA PRAGA

dyżur: środy 16.00-19.00 w Centrum Kreatywności ul. Targowa 56
(jak się ociepli Bazar Rózyckiego: Brzeska 23)

NOWA PRAGA

dyżur: poniedziałki 19.00 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Pragi ul. Stalowa 28/1