Koordynatorzy ds. konsultacji społecznych w jednostkach i biurach

 Biuro Architektury
 i Planowania  Przestrzennego
Paulina Okoń-Górecka pokon@um.warszawa.pl 22 443 24 18

 Biuro Polityki Mobilności

 i Transportu

Monika Rybczyńska-Ejchorszt

 mrybczynska@um.warszawa.pl 22 443 06 56
 Biuro Edukacji

Agnieszka Kulis

 akulis@um.warszawa.pl

 22 443 36 37

 Biuro Funduszy  Europejskich i Polityki  Rozwoju

Edyta Pietr

 epietr@um.warszawa.pl

 22 443 02 27

 Biuro Rozwoju  Gospodarczego

Bożena Pawłowska

 b.pawlowska@um.warszawa.pl

 22 443 22 12

 Biuro Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi

Agnieszka Radziłowska

 aradzilowska@um.warszawa.pl

 22 443 45 10

 Biuro Infrastruktury

Marta Bugaj

 m.bugaj@um.warszawa.pl 22 443 35 93

 Biuro Koordynacji  

 Inwestycji

 i Remontów w Pasie  Drogowym

Emilia Niedzwiedzka

 e.niedzwiedzka@um.warszawa.pl 22 443 22 79
 Biuro Kultury

Edyta Mietkowska

 emietkowska@um.warszawa.pl 22 443 03 37

 Biuro Ochrony

 Środowiska

Agnieszka Samsel

asamsel@um.warszawa.pl

 22 443 25 67

 Biuro Polityki

 Lokalowej

Joanna Maj

Aleksandra Pawełkiewicz

 jmaj@um.warszawa.pl

 apawelkiewicz@um.warszawa.pl

 22 443 37 25

 22 443 37 07

 Biuro Pomocy

 i Projektów Społecznych

Emilia Samsel

 esamsel@um.warszawa.pl 22 443 14 81
 Biuro Polityki  Zdrowotnej

Rafał Muszyński

 r.muszynski@um.warszawa.pl 22 443 07 21
 Biuro Sportu i  Rekreacji

Dariusz Wądołowski

Agata Hołownia

dwadolowski@um.warszawa.pl

aholownia@um.warszawa.pl     

22 443 24 89

22 443 24 65

 Biuro Stołecznego  Konserwatora  Zabytków

Aneta Bojanowska

 abojanowska@um.warszawa.pl 22 443 36 51
 Urząd Stanu  Cywilnego

Małgorzata Drwięga

 mdrwiega@um.warszawa.pl 22 443 12 08
 Biuro Ochrony
 Powietrza i Polityki
 Klimatycznej

Aleksandra Gładysz

 agladysz@um.warszawa.pl 22 443 25 54

 Zarząd Dróg Miejskich

Katarzyna Górska-Manczenko k.gorska@zdm.waw.pl 22 558 91 28

 Zarząd Miejskich Inwestycji

 Drogowych

Agata Choińska-Ostrowska rzecznik@zmid.waw.pl 508 010 894

 Zarząd Transportu Miejskiego

Łukasz Filipczak l.filipczak@ztm.waw.pl 22 459 42 68

 Tramwaje Warszawskie

 Sp. z o.o.

Łukasz Oleszczuk

Barbara Racis

 loleszczuk@tw.waw.pl

 bracis@tw.waw.pl

 22 534 43 09
Skip to content