Koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego w jednostkach.

LASY MIEJSKIE 

Andżelika Gackowska – gackowska@lasymiejskie.waw.pl, tel. 608 353 072

STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

Artur Niewęgłowski – anieweglowski@aktywnawarszawa.waw.pl, tel. 728 403 172

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Mikołaj Pieńkos – m.pienkos@zdm.waw.pl, tel. (22) 558 93 36               

Katarzyna Górska-Manczenko – k.gorska@zdm.waw.pl, tel. (22) 558 91 28

ZARZĄD OCZYSZCZANIA MIASTA

Iwona Fryczyńska – fryczynska@zom.waw.pl, tel. (22) 277 04 72

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Łukasz Filipczak – l.filipczak@ztm.waw.pl, tel. (22) 459 42 68

ZARZĄD ZIELENI

Mariusz Burkacki – mburkacki@zzw.waw.pl, tel. (22) 277 42 28


Koordynatorzy budżetu obywatelskiego w biurach

 

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

Tomasz Pyżyna – tpyzyna@um.warszawa.pl  – (22) 443 29 03

Ewelina Wrzosek – e.wrzosek@um.warszawa.pl – (22) 443 22 24

Biuro Administracyjne

Agnieszka Kulma – a.kulma@um.warszawa.pl – (22) 443 04 79

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Zuzanna Hyrcza – zhyrcza@um.warszawa.pl – (22) 443 36 96

Biuro Audytu Wewnętrznego

Elżbieta Zamojska – ezamojska@um.warszawa.pl – (22) 443 02 55

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Anna Podgrudna – apodgrudna@um.warszawa.pl – (22) 443 11 45

Biuro Cyfryzacji Miasta

Alicja Paluch – apaluch@um.warszawa.pl – (22) 433 33 11

Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności

Sławomir Solarz – ssolarz@um.warszawa.pl – (22) 443 26 69

Biuro Edukacji

Katarzyna Starzyk – kstarzyk@um.warszawa.pl – (22) 443 35 47

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Dorota Nejman – dnejman@um.warszawa.pl – (22) 443 28 42

Urszula Monkiewicz – umonkiewicz@um.warszawa.pl – (22) 443 28 55

Biuro Geodezji i Katastru

Iwona Kołodziejska – i.kolodziejska@um.warszawa.pl – (22) 443 17 09

Barbara Lisińska – blisinska@um.warszawa.pl – (22) 325 82 23

Biuro Gospodarki Odpadami

Agnieszka Radziłowska – aradzilowska@um.warszawa.pl – (22) 443 45 10

Biuro Infrastruktury

Anita Wondołowska – awondolowska@um.warszawa.pl – (22) 443 22 71

Emilia Niedźwiecka – e.niedzwiecka@um.warszawa.pl – (22) 443 22 79

Biuro Kadr i Szkoleń

Ewelina Araszkiewicz – earaszkiewicz@um.warszawa.pl – (22) 443 34 51

Biuro Kontroli

Edyta Bednarska-Bień – ebednarska@um.warszawa.pl – (22) 443 32 87

Biuro Kultury

Aneta Domańska-Machnio – a.domanska@um.warszawa.pl – (22) 443 03 44

Anna Stec – astec@um.warszawa.pl – (22) 443 03 46

Agata Siwka – asiwka@um.warszawa.pl – (22) 443 03 51

Biuro Marketingu Miasta

Marzena Leśniewska – mlesniewska@um.warszawa.pl – (22) 443 31 76

Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa

Grażyna Antosiak-Stein – gantosiak@um.warszawa.pl – (22) 443 95 21

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Józef Rąpała – irapala@um.warszawa.pl – (22) 443 13 72

Iwona Majcher – imajcher@um.warszawa.pl – (22) 443 13 81

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Żaneta Kopacz – zkopacz@um.warszawa.pl – (22) 325 96 28

Aleksandra Gładysz – agladysz@um.warszawa.pl – (22) 325 96 26

Biuro Ochrony Środowiska

Barbara Trawiczyńska – btrawiczynska@um.warszawa.pl – (22) 443 25 87

Monika Wiśniewska – mwisniewska@um.warszawa.pl – (22) 443 25 07

Biuro Organizacji Urzędu

Agnieszka Rybarczyk-Gołuch – arybarczyk@um.warszawa.pl – (22) 443 30 01

Biuro Polityki Lokalowej

Danuta Strzelczyk – djstrzelczyk@um.warszawa.pl – (22) 443 37 16

Iwona Polańska-Świtka – ipolanskaswitka@um.warszawa.pl – (22) 443 95 90

Biuro Polityki Mobilności i Transportu

Marek Utkin – mutkin@um.warszawa.pl – (22) 443 06 59

Biuro Polityki Zdrowotnej

Bartosz Kulczakiewicz – bkulczakiewicz@um.warszawa.pl – (22) 443 07 05

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Magdalena Wieczorek – mwieczorek@um.warszawa.pl – (22) 443 02 34

Biuro Prawne

Rafał Siedlecki – rsiedlecki@um.warszawa.pl – (22) 443 15 70

Biuro Rady m.st. Warszawy

Aneta Kurowska – akurowska@um.warszawa.pl – (22) 443 06 07

Biuro Rozwoju Gospodarczego

Beata Smorczewska – bsmorczewska@um.warszawa.pl – (22) 443 22 56

Wiesława Molga – wmolga@um.warszawa.pl – (22) 443 29 82

Biuro Sportu i Rekreacji

Agata Hołownia – aholownia@um.warszawa.pl – (22) 443 24 65

Biuro Spraw Dekretowych

Elżbieta Naranowicz – enaranowicz@um.warszawa.pl – (22) 443 20 81

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Beata Madany – bmadany@um.warszawa.pl – (22) 443 36 54

Biuro Zamówień Publicznych

Agata Samoć – asamoc@um.warszawa.pl – (22) 443 14 29

Centrum Obsługi Podatnika

Agnieszka Sidor – asidor@um.warszawa.pl – (22) 443 19 63

Gabinet Prezydenta

Magdalena Michalska-Żarnowska – mmichalska@um.warszawa.pl – (22) 443 11 18 
Małgorzata Wójcik-Głowacka – mal.wojcik@um.warszawa.pl – (22) 443 10 99 

Miejskie Centrum Sieci i Danych

Agnieszka Malinowska – a.malinowska@um.warszawa.pl – (22) 443 05 50


Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Katarzyna Domańska – k.domanska@um.warszawa.pl – (22) 443 34 95

Mateusz Gil – mgil@um.warszawa.pl – (22) 443 34 35

Monika Gołębiowska – mgolebiowska@um.warszawa.pl – (22) 325 86 18

Marek Jezierski – mjezierski@um.warszawa.pl – (22) 443 31 129

Barbara Różalska – ext.brozalska@um.warszawa.pl – (22) 443 01 95

Magdalena Stefańska – m.stefanska@um.warszawa.pl – (22) 443 34 71

Skip to content