Baza kontaktowa Warszawa Lokalnie. Znajdziesz tu dzielnicowych koordynatorów ds. inicjatywy lokalnej, budżetu partycypacyjnego oraz konsultacji społecznych. A także animatorów rewitalizacji i doradców ds. młodzieży:

Koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego w jednostkach i biurach

Jeśli masz pytania związane z budżetem obywatelskim, skontaktuj się z właściwym koordynatorem. Pełna lista koordynatorek i koordynatorów budżetu obywatelskiego w biurach i jednostkach. Powyżej znajdziesz dzielnicowe koordynatorki i koordynatorów.

Koordynatorzy ds. konsultacji społecznych w jednostkach i biurach

Jeśli masz pytania związane z konsultacjami społecznymi, skontaktuj się z właściwym koordynatorem. Pełna lista koordynatorek i koordynatorów konsultacji społecznych w biurach i jednostkach. Powyżej znajdziesz dzielnicowe koordynatorki i koordynatorów.

Animatorzy rewitalizacji

Na terenie sześciu podobszarów rewitalizacji ( Kamionek, Stara Praga, Szmulowizna, Nowa Praga, Targówek Fabryczny i Targówek Mieszkaniowy) działają animatorki i animatorzy rewitalizacji.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Pełna lista kontaktowa Zarządu Zieleni m.st. Warszawy