• Baza kontaktowa Warszawa Lokalnie

Znajdziesz tu dzielnicowych koordynatorów ds. inicjatywy lokalnej, budżetu partycypacyjnego oraz konsultacji społecznych. A także animatorów rewitalizacji i doradców ds. młodzieży:

Jeśli masz pytania związane z budżetem obywatelskim, skontaktuj się z właściwym koordynatorem. Pełna lista koordynatorek i koordynatorów budżetu obywatelskiego w biurach i jednostkach. Powyżej znajdziesz dzielnicowe koordynatorki i koordynatorów.

Na terenie sześciu podobszarów rewitalizacji ( Kamionek, Stara Praga, Szmulowizna, Nowa Praga, Targówek Fabryczny i Targówek Mieszkaniowy) działają animatorki i animatorzy rewitalizacji.

Jeśli masz pytania związane z konsultacjami społecznymi, skontaktuj się z właściwym koordynatorem. Pełna lista koordynatorek i koordynatorów konsultacji społecznych w biurach i jednostkach. Powyżej znajdziesz dzielnicowe koordynatorki i koordynatorów.

Pełna lista kontaktowa pracowników Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Skip to content