Baza kontaktowa Warszawa Lokalnie. Znajdziesz tu dzielnicowych koordynatorów ds. inicjatywy lokalnej, budżetu partycypacyjnego oraz konsultacji społecznych. A także animatorów rewitalizacji i doradców ds. młodzieży:

Animatorzy rewitalizacji

Na terenie sześciu podobszarów rewitalizacji ( Kamionek, Stara Praga, Szmulowizna, Nowa Praga, Targówek Fabryczny i Targówek Mieszkaniowy) działają animatorki i animatorzy rewitalizacji.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Pełna lista kontaktowa Zarządu Zieleni m.st. Warszawy