Wolontariat

To dobrowolne, świadome i bezpłatne działanie na rzecz innych osób lub podmiotów, m.in. organizacji pozarządowych lub instytucji. Wolontariuszką lub wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, doświadczenie i czas, którym dysponuje.

Kto może zostać wolontariuszką i wolontariuszem?
Każda użytkowniczka i użytkownik miasta, niezależnie od wieku.

Ile potrzeba osób?
Wystarczy jedna osoba.

Ile czasu może trwać wolontariat?
Od jednego dnia do kilku lat.

Co możesz robić jako wolontariuszka lub wolontariusz?

Jako wolontariuszka lub wolontariusz możesz działać w organizacjach pozarządowych, na uczelniach, w muzeach, domach kultury, teatrach, ośrodkach pomocy społecznej, domach dziecka, schroniskach dla zwierząt, ośrodkach sportowych, ogrodach botanicznych oraz innych miejscach. Możesz pomagać w organizacji imprez kulturalnych, naukowych i sportowych, zajmować się kampaniami społecznymi, działaniami edukacyjnymi, wspieraniem osób starszych, chorych i potrzebujących, działaniami na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, opieką nad zabytkami i miejscami pamięci oraz wieloma innymi zadaniami.

Ile czasu potrzeba na wolontariat?

W zależności od potrzeb organizatora i przewidzianych zadań dla ochotników, możesz zaangażować się w wolontariat: na stałe – pomagając regularnie, np. organizując aktywności podopiecznym fundacji albo oprowadzając po wystawie; akcyjnie – np. na kilkudniowym festiwalu teatralnym lub wykonując projekty graficzne.

Jakie są korzyści z wolontariatu?

Jako wolontariuszka lub wolontariusz możesz wykorzystywać swoje dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, a także wykształcić nowe kompetencje. Dzięki wolontariatowi możesz także:

Czy ja mogę być wolontariuszką lub wolontariuszem?

W wolontariacie liczy się sumienność i zaangażowanie. Wolontariuszką i wolontariuszem może zostać każdy, kto wyrazi gotowość do realizacji danych zadań, niezależnie od swojego doświadczenia i wieku.

Wolontariat w stolicy – „Ochotnicy warszawscy”

Urząd m.st. Warszawy realizuje projekt „Ochotnicy warszawscy”, który rozwija i promuje ideę wolontariatu. W jego ramach działa Miejski Portal Wolontariatu – ochotnicy.waw.pl, na którym zamieszczane są oferty wolontariatu z całej Warszawy. Poza łączeniem mieszkańców miasta z konkretnymi propozycjami wolontariatu, w ramach projektu organizowane są także liczne bezpłatne szkolenia i warsztaty, zarówno dla organizatorów, jak i wolontariuszek i wolontariuszy.

Punkt Wolontariatu Senioralnego

Punkt Wolontariatu Senioralnego to pierwszego tego typu miejsce w Warszawie, którego celem jest rozwój i wsparcie aktywności mieszkańców miasta w zakresie wolontariatu seniorów. Punkt powstał z inicjatywy m.st. Warszawy, w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” oraz programu „Warszawa przyjazna seniorom”.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej “Nowolipie”, 2 piętro, sala 2.22
Dyżury: poniedziałki i środy, 12.00-16.00
Mail: wolontariat@camnowolipie.pl
Tel. 22 723 244 421

Krok po kroku

Wejdź na Miejski Portal Wolontariatu: ochotnicy.waw.pl.

Zapoznaj się z ofertami wolontariatu z całej Warszawy. Oferty możesz przeglądać według tematów lub dzielnic.

Wybierz wolontariat dla siebie.

Skontaktuj się z organizatorem i rozpocznij współpracę.

Podejmując wolontariat, zapytaj organizatora o szczegóły porozumienia wolontariackiego i ubezpieczenia.

Skip to content