Sesje rad dzielnic i Rady m.st. Warszawy

Sesje rad poszczególnych dzielnic i sesje Rady m.st. Warszawy to spotkania, na których omawiane są sprawy lokalne i ogólnomiejskie oraz podejmowane są najważniejsze decyzje.

Są one otwarte dla mieszkanek i mieszkańców i odbywają się co najmniej raz na kwartał. Jeśli chcesz wziąć udział w takiej sesji, możesz przyjść i posłuchać. Możesz też w wyznaczonym momencie zabrać głos.

Terminy i planowane tematy do omówienia w czasie sesji znajdziesz na stronie swojego urzędu dzielnicy, w zakładce dotyczącej rady dzielnicy, lub w dzielnicowym Wydziale Obsługi Mieszkańców. Sesje Rady m.st. Warszawy oraz sesje niektórych rad dzielnic dostępne są także w formie transmisji internetowych oraz transmisji audio.

Nagrania z minionych sesji i sprawozdania z przebiegu tych spotkań dostępne są na stronie internetowej rady: radawarszawy.um.warszawa.pl oraz na stronach urzędów dzielnic.

Dyżury radnych

Radne i radni mają obowiązek pełnienia dyżurów, w czasie których spotykają się z mieszkankami i mieszkańcami. Jeśli chcesz zainteresować władze dzielnicy jakimś tematem lub problemem, zgłoś się najpierw do radnej lub radnego. Skontaktuj się bezpośrednio i umów na konkretny termin.

Informacje na temat dyżurów oraz kontakty znajdują się na stronach internetowych dzielnic, w dziale Wydział Obsługi Mieszkańców lub na stronie Rady m.st. Warszawy: radawarszawy.um.warszawa.pl.

Skip to content