Referendum lokalne

Jako mieszkanka lub mieszkaniec możesz zaproponować temat do konsultacji społecznych.

Kto może głosować?
Wszyscy, którzy na stałe mieszkają w Warszawie i mają prawo wyborcze.

Kto inicjuje referendum?
Władza lub mieszkanki i mieszkańcy.

Co to takiego?

Referendum lokalne to głosowanie mieszkanek i mieszkańców w określonej sprawie. Ogłasza je Rada m.st. Warszawy lub Prezydent m.st. Warszawy – z własnej inicjatywy lub na wniosek mieszkanek i mieszkańców. W referendum mogą głosować osoby pełnoletnie, które na stałe mieszkają na terenie miasta.

Referendum lokalne dotyczy istotnych spraw dla wspólnoty mieszkanek i mieszkańców, np.:

Jak doprowadzić do referendum lokalnego?

Z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego mogą wystąpić:

Krok po kroku dla mieszkanki i mieszkańca

Jeśli chcesz zgłosić potrzebę przeprowadzenia referendum, napisz list w tej sprawie do Prezydenta m.st. Warszawy. W piśmie tym podaj imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery PESEL wszystkich osób występujących z inicjatywą oraz opisz sprawę, w której chcesz, żeby przeprowadzono referendum. Koniecznie określ, kto jest odpowiedzialny za kontakty z urzędem.

W ciągu 14 dni otrzymasz informację od Prezydenta m.st. Warszawy, jaka jest liczba mieszkanek i mieszkańców uprawnionych do głosowania. Ta informacja jest ci potrzebna do określenia liczby wymaganych podpisów osób popierających. Pamiętaj, w m.st. Warszawie musisz mieć podpisy 10% osób uprawnionych do głosowania.

Poinformuj mieszkanki i mieszkańców o referendum. Informacja ta powinna zawierać pytanie, na które mieszkanki i mieszkańcy będą odpowiadać w czasie głosowania. Jeśli twoje referendum dotyczy opodatkowania, określ również cel, na który zostanie nałożony podatek, oraz zasady jego wprowadzania.

W ciągu 60 dni od dnia powiadomienia prezydenta zbierz podpisy osób popierających wniosek o przeprowadzenie referendum. Mieszkanka lub mieszkaniec, którzy podpisali listę poparcia, nie mogą już swego poparcia wycofać. Złóż pisemny wniosek o przeprowadzenie referendum do Prezydenta m.st. Warszawy. Jeśli wniosek spełnia wymagania, w ciągu 30 dni Rada m.st. Warszawy wydaje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum.

Krok po kroku

Powiadom Prezydenta
m.st. Warszawy.

Poinformuj mieszkanki
i mieszkańców.

Zbierz wymagane podpisy.

Otrzymasz informację o uchwale w sprawie przeprowadzenia referendum.

Referendum lokalne służy do wyrażania opinii przez mieszkańców danej gminy, powiatu lub województwa.

Skip to content