Rady osiedli

Czy wiesz, że samorząd zaczyna się już na twoim osiedlu? Jeśli chcesz działać lokalnie, możesz zacząć od najbliższego otoczenia.

Co to jest?

Rady osiedli to samorządy mieszkanek i mieszkańców. Radne i radni wybrani do tych rad przede wszystkim reprezentują mieszkanki i mieszkańców swoich osiedli, przedstawiają opinie na temat projektów planowanych w dzielnicy, informują o działaniach władz oraz inicjują różne publiczne wydarzenia. Zakresy ich działań określone są w statutach uchwalonych przez rady dzielnic. Członkinie i członkowie rad osiedli są zarazem mieszkankami i mieszkańcami tych osiedli i wybierani są w regularnych wyborach przez swoje bliższe i dalsze sąsiadki i sąsiadów. Swoją pracę wykonują społecznie, nie pobierają diet ani wynagrodzeń. Pamiętaj, że w czasie wyborów do rad osiedli masz wpływ na to, kto z twojej okolicy reprezentuje interesy w dzielnicy.

W czym mogą pomóc?

Obecnie rady osiedli działają w dziewięciu z 18 warszawskich dzielnic. Jeśli u ciebie nie powołano jeszcze takiej rady, możesz z grupą zaangażowanych sąsiadek i sąsiadów wystąpić do rady dzielnicy z wnioskiem o jej powołanie. Wasza grupa powinna stanowić 10% mieszkanek i mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze na danym obszarze. Jeśli w twojej okolicy rada osiedla już działa, możesz zwrócić się do radnych z pomysłami i propozycjami działań. Kontakty do rad osiedli znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych dzielnic.

Dodatkowe informacje o radach osiedli w Warszawie znajdziesz pod adresem:
bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/rady_osiedli/default.htm.

Skip to content