Konsultacje społeczne
SKŁADAM WNIOSEK

Jako mieszkanka lub mieszkaniec możesz zaproponować temat do konsultacji społecznych.

Kto może złożyć wniosek?
Każda osoba posiadająca czynne prawo wyborcze w wyborach samorządowych w Warszawie.

Ile osób potrzeba, żeby złożyć wniosek?
Wystarczy jedna osoba, która opisze problem i zbierze podpisy minimum 200 osób w dzielnicy lub 1000 w całym mieście.

Ile czasu to zajmie?
Od ciebie zależy, jak szybko zbierzesz podpisy. Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

Jak to działa?

Władze Warszawy i twojej dzielnicy podejmują różne decyzje dotyczące ważnych spraw dla mieszkanek i mieszkańców. Czasem pytają ich o zdanie w konsultacjach społecznych. Jednak niewiele kwestii konsultowanych jest obowiązkowo. Jeśli uważasz, że dany temat powinien być omówiony w szerszym gronie – jak urządzenie parku, przyszłość jakiegoś obiektu, program instytucji kultury – możesz złożyć wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

We wniosku opisz, czego miałyby dotyczyć konsultacje, w jaki sposób proponujesz je przeprowadzić i dlaczego powinny się odbyć. Podaj informacje o osobie, która reprezentuje mieszkanki i mieszkańców popierających wniosek i dane kontaktowe – to do tej osoby urząd wyśle odpowiedź. Jeśli temat dotyczy całej Warszawy, potrzebujesz poparcia 1000 osób, które posiadają czynne prawo wyborcze do Rady m.st. Warszawy. Wniosek składasz do Prezydenta m.st. Warszawy.

Jeśli temat dotyczy jednej dzielnicy, potrzebujesz poparcia 200 osób, które posiadają czynne prawo wyborcze do rady tej dzielnicy. Wniosek składasz do zarządu tej dzielnicy.

Co dzięki temu osiągnę?

Zwrócisz uwagę władz miasta albo dzielnicy na sprawę, która twoim zdaniem wymaga szerokiej dyskusji. Jeśli będzie to możliwe, urząd przeprowadzi konsultacje, żeby poznać opinie mieszkanek i mieszkańców. Po konsultacjach powstanie raport, w którym będą zawarte wnioski oraz wytyczne na przyszłość. Dzięki temu działanie urzędu, którego dotyczyły konsultacje, będzie lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkanek i mieszkańców.

Może się jednak zdarzyć, że władze miasta nie zorganizują konsultacji w odpowiedzi na złożony przez ciebie wniosek. Przyczyny mogą być różne – dana sprawa nie leży w zakresie odpowiedzialności Urzędu m.st. Warszawy, urząd nie ma zaplanowanych pieniędzy na wprowadzanie efektów konsultacji w życie, decyzja została już podjęta i nie można jej zmienić, np. z powodu przepisów prawa. W takim przypadku także otrzymasz odpowiedź, z wyjaśnieniem odmowy przeprowadzenia konsultacji.

Wskazówki

Informacje o złożonych wnioskach, dokumenty prawne i wzory list poparcia znajdziesz na stronie: konsultacje.um.warszawa.pl/wnioski-o-konsultacje-spoleczne.

Krok po kroku

Napisz (samodzielnie albo wspólnie z sąsiadami) wniosek o przeprowadzenie konsultacji.

Zbierz podpisy (200 w dzielnicy, 1000 w całej Warszawie).

Złóż wniosek: w sprawie dzielnicy – do zarządu dzielnicy; ogólnomiejski – do Prezydenta m.st. Warszawy.

W ciągu 30 dni powinna przyjść odpowiedź.

Skip to content