Inicjatywa uchwałodawcza

Dzięki tej inicjatywie mieszkanki i mieszkańcy Warszawy mogą zgłaszać projekty uchwał, które mają szansę stać się obowiązującym prawem.

Kto może złożyć projekt?
Grupa osób posiadających czynne prawa wyborcze i zamieszkujących tę samą dzielnicę lub miasto.

Ile osób potrzeba, żeby zacząć działać?
Wielkość grupy jest zależna od liczby osób zamieszkujących daną dzielnicę lub miasto.

W jakim czasie projekt będzie rozpatrzony?
Głosowanie odbywa się na najbliższej sesji rady organizowanej po dacie złożenia projektu, jednak nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia projektu.

Co to takiego?

Inicjatywa uchwałodawcza to narzędzie, za pomocą którego mieszkanki i mieszkańcy decydują o sprawach swojej dzielnicy i miasta. Umożliwia ona grupie osób złożenie projektu aktu prawa lokalnego, który zostanie rozpatrzony w czasie obrad rady dzielnicy lub Rady m.st. Warszawy.

Jak to działa w Warszawie?

Grupa mieszkańców i mieszkanek Warszawy, podobnie jak grupa mieszkańców i mieszkanek każdej gminy w Polsce, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Jedynym warunkiem jest to, aby wszyscy zaangażowani w tę inicjatywę mieli czynne prawa wyborcze.

Warszawa jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu i jest podzielona na 18 dzielnic, dlatego tutaj można zgłaszać inicjatywy uchwałodawcze zarówno na poziomie miasta, jak i na poziomie dzielnicy.

Obok opisane są krok po kroku działania, które należy wykonać, jeśli chcesz zaproponować uchwałę w swojej dzielnicy. Sytuacja jest analogiczna na poziomie miasta: zamiast burmistrza dzielnicy jest Prezydent m.st. Warszawy, zamiast przewodniczącego rady dzielnicy – Przewodniczący Rady m.st. Warszawy.

Zapamiętaj, jeżeli twoja inicjatywa uchwałodawcza dotyczy całej Warszawy, 300 osób musi poprzeć jej projekt. W przypadku dzielnicy, wymaganą liczbę osób popierających możesz wcześniej sprawdzić w jej statucie.

Krok po kroku

Stwórz komitet inicjatywy razem z pięcioma posiadającymi prawo wyborcze mieszkankami i mieszkańcami twojej dzielnicy.

Złóż wniosek do burmistrza dzielnicy z projektem uchwały oraz z podaną datą rozpoczęcia zbierania podpisów.

Oczekuj odpowiedzi od burmistrza, w której wskaże liczbę osób z dzielnicy, które muszą poprzeć inicjatywę.

Przekaż radzie dzielnicy projekt uchwały, oświadczenie o utworzeniu komitetu oraz listę poparcia.

Jeśli projekt spełnia wszystkie wymagania, a lista poparcia zawiera wystarczającą liczbę podpisów, rada dzielnicy przyjmuje uchwałę lub stanowisko.

Skip to content