Informacje o terenie

Tereny publiczne to miejsca o różnym charakterze, które są dostępne dla wszystkich.

Mapy

Znajdziesz tu m.in. mapę własności gruntów Warszawy, dzięki której dowiesz się, do kogo należy dany teren lub kto nim zarządza; mapę miejskich nieruchomości na sprzedaż i wynajem; mapę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; mapę cen lokali oraz mapę ścieżek rowerowych.

Ewidencja gruntów i budynków

Jeśli chcesz otrzymać dokumenty dotyczące konkretnej działki w Warszawie, zgłoś się po wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. 

Skip to content