Informacja publiczna

Każdy ma dostęp do informacji o zasadach i funkcjonowaniu instytucji publicznych.

Kto może poprosić o informację?
Każdy, niezależnie od wieku.

Ile potrzeba osób?
Wystarczy jedna.

Ile czasu trwa wydanie informacji?
14 dni roboczych, przy skomplikowanych zapytaniach do dwóch miesięcy.

Co to takiego?

Informacja publiczna to komunikaty, które urzędy mają obowiązek publikować w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP). Jednak nie wszystkie dane są udostępniane w tych serwisach. Jeśli interesuje cię jakaś konkretna informacja, złóż do urzędu wniosek o jej udostępnienie. Możesz to zrobić ustnie lub pisemnie. Dostęp do informacji jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy dodatkowe koszty są uzasadnione. Zostaniesz o nich poinformowany w ciągu 14 dni od złożenia zapytania. We wniosku nie musisz podawać szczegółowych danych o sobie ani argumentować swojej prośby.

Czego mogę się dowiedzieć?

Możesz dowiedzieć się m.in., kto zarządza daną instytucją, jaka jest jej struktura organizacyjna, w jakich godzinach funkcjonuje lub jaki ma budżet. Publicznie podawane są również informacje o przetargach, zatrudnianiu pracowników, realizowanych umowach oraz zarządzeniach podjętych przez instytucję.

Krok po kroku

Sprawdź, czy informacja której poszukujesz znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej bip.warszawa.pl.

Jeśli informacji nie ma w BIP, napisz wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dla ułatwienia możesz skorzystać z formularza wniosku, który znajdziesz na stronie warszawa19115.pl.

Złóż wniosek osobiście lub wyślij zwykłą pocztą, mejlem, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Odpowiedź otrzymasz w ciągu 14 dni. W uzasadnionych przypadkach – maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy.

Urzędy i instytucje publiczne funkcjonują dla mieszkanek i mieszkańców, dlatego każdy ma prawo do informacji na temat ich działania.

Skip to content