26/06/2017 - 28/06/2017

ANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW DO WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA PODWÓRKACH GIBALSKIEGO – warsztaty dla Partnerstwa Młyn na Woli

Przed Młynem na Woli mnóstwo wyzwań na podwórkach Gibalskiego, w ożywianiu i oddawaniu mieszkańcom miejsca aktywności lokalnej Gibalskiego 10 – to czas, by razem zaplanować konkretne, proste działania angażujące mieszkańców i partnerów, by wprowadzić elementy edukacji w obszarze działań z mieszkańcami; dla części partnerów to przypomnienie, dla niektórych nowa wiedza. Warto się wzmacniać, bo to duże wyzwanie systematycznie działać na rzecz jakiegoś miejsca. Będzie dynamicznie i praktycznie.

Przygotowanie i prowadzenie: dr Zofia Dworakowska, IKP i Marta Henzler, Stowarzyszenie BORIS

Czas: 27 czerwca 2017, 9:30-13:00

Cele spotkania:

– wspólne (w partnerstwie, z zaangażowaniem przedstawicieli LSW na Młynowie) zaplanowanie działań społecznościowych na podwórkach Gibalskiego, wokół TO TU Gibalskiego 10

– wzrost wiedzy na temat angażowania mieszkańców, pracy domu kultury z perspektywy działania ze społecznością

Główne moduły:

  • Jaka jest misja miejsca społecznościowego i włączającego działania z mieszkańcami?
  • Jak działać z mieszkańcami w TO TU i na podwórkach Gibalskiego?
  • Co się musi wydarzyć, żeby ten plan był możliwy? Mapowanie zasobów w grupach/na forum
  • Jakie są kluczowe warunki działania na podwórkach?
ANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW DO WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA PODWÓRKACH GIBALSKIEGO – warsztaty dla Partnerstwa Młyn na Woli
Pozostałe aktualności