KTO PROWADZI:

Serwis Warszawa Lokalnie prowadzi Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.

KONTAKT:

KOORDYNATOR SERWISU

Za serwis z ramienia Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych odpowiada koordynator projektu Krzysztof Alcer.

FINANSOWANIE:

Serwis Warszawa Lokalnie jest w całości finansowany przez m.st. Warszawa. www.um.warszawa.pl