• Dzieje się

Najlepsze reportaże nagrodzone

Książka Katarzyny Kobylarczyk „Strup. Hiszpania rozdrapuje rany” została uznana za najlepszy reportaż ubiegłego roku i otrzymała Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego. Jury 11. edycji konkursu wyróżniło też najlepsze przekłady. Tradycją poprzednich lat było ogłaszanie laureatów Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego na uroczystej gali, a spotkania z autorami i autorkami odbywały się podczas…

Chronimy zagrożone gatunki związane z siedliskami wodnymi – w ramach unijnego projektu

W 2020 r. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozpoczął realizację projektu „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” Realizacja projektu o nr POIS.02.04.00-00-0033/18 jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ…

Stolica zakwitnie jak nigdy dotąd

Natura była wytchnieniem podczas tygodni społecznej izolacji, wiele osób zaczęło się otaczać roślinami. Miłośnicy ogrodnictwa mogą wystartować w Konkursie „Warszawa w kwiatach i zieleni”. W tym roku odbędzie się on w zmienionej formule i z nowymi kategoriami. Zgłoszenia można wysyłać do 3 lipca. Pandemia spowodowała, że mieszkania stały się jednocześnie…

Międzymiastowe rozmowy sąsiedzkie

Sąsiedzkie rozmowy międzymiastowe - czyli spotkanie na temat dobrych praktyk sąsiedzkich, o systemach i planach wsparcia społeczności lokalnych z różnych części Polski. Zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji, organizacji i inicjatyw, które podobnie jak Towarzystwo Sąsiedzkie wspierają lokalne społeczności w działaniach oddolnych, do rozmowy o dobrych praktykach, planach i własnych doświadczeniach sąsiedzkich. W…

Świętujmy razem 30-lecie polskich samorządów

27 maja, w rocznicę wyborów roku 1990, które symbolicznie rozpoczęły najnowszą historię polskiej samorządności, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Ze względu na epidemię koronawirusa nie możemy się spotkać na ogólnopolskich obchodach, ale możemy wspólnie świętować. - W tym roku przypada 30. rocznica tego ważnego wydarzenia. Chcieliśmy uczcić ją w sposób szczególny. Ale…
  • Chcę działać
Skip to content