Stowarzyszenie BORIS

Boris jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską – w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich działaniach na rzecz dobra publicznego.
Głównym celem naszego działania jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społeczeństw. Metody, którymi realizujemy nasz cel to przede wszystkim: informacja, poradnictwo, konsultacje, szkolenia, publikacje i tworzenie koalicji lokalnych.

Uważamy, że państwo powinno włączać się tylko w te działania, z którymi zorganizowane grupy obywateli sobie nie radzą.
Mottem naszej działalności jest zasada: Tak mało państwa, jak to możliwe – tak dużo, jak to konieczne.

Stowarzyszenie BORIS jest członkiem Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT” oraz Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA.

Zobacz partnera: