Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Misją Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest działanie w sposób systemowy na rzecz wzrostu zatrudnienia oraz partycypacji społecznej.

Staramy się tak wpływać na zmiany systemu społeczno-ekonomicznego, aby był on coraz bardziej elastyczny, otwarty na współpracę i efektywny. Uważamy, że nie jest to możliwe bez włączania obywateli w tworzenie i realizację zadań publicznych. Dlatego też takie terminy jak „ekonomia społeczna” czy „partycypacja publiczna” są dla nas bardzo ważne.

Fundacja podejmuje współpracę z administracją publiczną (na szczeblu krajowym i lokalnym), przedsiębiorcami i innymi organizacjami pozarządowymi o podobnej misji. Stosunkowo rzadko działamy z osobami indywidualnymi, choć mamy wśród swoich projektów również takie, które skierowane są bezpośrednio do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Zobacz partnera: