Warszawskie Laboratorium Innowacji Lokalnych

BADANIA NAD LOKALNOŚCIĄ

Przestrzeń do angażowania się, tworzenia i testowania

Warszawskie Laboratorium Innowacji Lokalnych to rodzaj otwartego think tanku prowadzącego badania nad lokalnością w Warszawie, sieciującego ekspertów i praktyków tworzących swoisty „kolektyw wiedzy”.

Laboratorium świadomie uruchamia i wykorzystuje mechanizmy swarm intelligence – proces inteligentnego rozwoju. Zjawisko to jest efektem spotkania i interakcji, która zachodzi pomiędzy podmiotami, osobami, grupami. Doświadczenie pokazuje, że interakcja taka powoduje pozytywną modyfikacje środowiska, w którym zaangażowani w ten proces działają.

Proponujemy budowanie środowiska twórczego i uczącego się, które czerpie wiedzę z różnych źródeł – od badań naukowych po oddolne działania mieszkańców. Zakładamy, że wypracowana w ramach Laboratorium wiedza będzie miała charakter społeczny i publiczny.

Zapraszamy do współpracy!

Koordynator pracy Laboratorium: Bohdan Skrzypczak – bohdans@cal.org.pl

 

Jak działa Laboratorium?

Punktem wyjścia jest aktywowanie i rozpoznanie uprzedniej wiedzy oraz przekonań uczących się. Na tym etapie chcemy odwołać się do praktyki i refleksji, by dokonać swoistej dekonstrukcji przekonań. Następna faza to budowanie nowych struktur praktycznej wiedzy czyli rekonstrukcja oparta na analizie wiedzy płynącej z prototypowania i innych inspiracji poznawczych. Trzeci etap będzie polegał na budowaniu innowacyjnych rozwiązań i sposobów ich upowszechniania.

Ścieżki działania Laboratorium

1. Sesje Laboratorium – otwarte spotkania sieciujące ekspertów, badaczy, aktywistów i liderów lokalnych działający w Warszawie, pełniące rolę przestrzeni integrującej i poszerzającej działania laboratoryjne.

2. Case studies działań lokalnych – studia przypadków będą opisywały oraz w sposób pogłębiony analizowały nowatorskie inicjatywy i projekty lokalne w naturalnym kontekście społecznym, kulturowym i polityczny. Obok opisu istotne będzie uzyskanie praktycznej wiedzy pozwalającej zainteresowanym mieszkańcom, aktywistom oraz urzędnikom  odnaleźć skuteczne mechanizmy kształtowania się obywatelskiej aktywności i podmiotowości.

3. Badanie w działaniu (action research) – badacze/animatorzy wspólnie z praktykami będą poszukiwać odpowiedzi na problemy nurtujące mieszkańców. Zespoły prowadzące badanie w działaniu tworzyć będą rodzaj „autokrytycznych społeczności” (self-critical community) nastawionych na zmianę rzeczywistości.

Aktualności

 • Podwórkowa Gwiazdka 2018 – zgłoś sąsiedztwo!

  Więcej
Zobacz wszystkie
Kontakt

Warszawskie Laboratorium Innowacji prowadzi:

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Paca 40, 04-386 Warszawa

 

www.cal.org.pl

 

Bohdan Skrzypczak – bohdans@cal.org.pl

Materiały do pobrania
 • OPIS PLIKU

  III raport z case study Laboratorium Innowacji Lokalnych 2018 - Sposoby i formy wymiany sąsiedzkiej...

 • OPIS PLIKU

  II raport z case study 2018 - Stwórz swój ruch

 • OPIS PLIKU

  I raport case study 2018 - Dzieląc się jedzeniem

 • OPIS PLIKU

  Maszyny społeczne Raport

 • OPIS PLIKU

  Studium przypadku – rzemieślnicy prascy 2017

 • OPIS PLIKU

  Potencjał obywatelski bibliotek - studium przypadku 2017

 • OPIS PLIKU

  Budowanie tożsamości Grochowa z wykorzystaniem gry Pokémon Go - studium przypadku 2017

 • OPIS PLIKU

  Jak wspierać aktywność społeczności lokalnych w Warszawie RAPORT - Bohdan Skrzypczak (IPSiR UW)

 • OPIS PLIKU

  (Proto)instytucje społecznościowe – przejawy i formy deinstytucjonalizacji aktywności obywatelskiej i społecznej - Bohdan Skrzypczak (IPSiR UW)

 • OPIS PLIKU

  Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne - STUDIUM PRZYPADKU - Bohdan Skrzypczak (IPSiR), Aldona Kaszuba (Teatr Baj)

 • OPIS PLIKU

  Polityka rozwoju wspólnot lokalnych w Dzielnicy Wola - STUDIUM PRZYPADKU

 • OPIS PLIKU

  Liderzy i animatorzy? A może admini i userzy? – studia przypadku warszawskich aktywności - STUDIUM PRZYPADKU - Rafał Krenz

 • OPIS PLIKU

  Animacja sąsiedzka – wyzwania dla programu publicznego - BADANIE W DZIAŁANIU - zespół autorski: Agata Konarzewska, Małgorzata Krysa, Aleksandra Napiontek, Bohdan Skrzypczak

 • OPIS PLIKU

  Ogród sąsiedzki – miejsce które skupia ludzi - STUDIUM PRZYPADKU - dr Bohdan Skrzypczak

 • OPIS PLIKU

  Partnerstwo lokalne – co widać od środka. Studium przypadku animacji lokalnej w Warszawie - BADANIE W DZIAŁANIU - opracowanie: Rafał Krenz

 • OPIS PLIKU

  Animacja społeczna na osiedlu – interwencja prowadzona przez instytucję kultury - BADANIE W DZIAŁANIU - Magdalena Latuch, Bohdan Skrzypczak

 • OPIS PLIKU

  Zarządzanie społecznościowe jako proces edukacyjny – studium Partnerstwa Otwarty Jazdów - STUDIUM PRZYPADKU - dr Bohdan Skrzypczak

 • OPIS PLIKU

  Kooperatywa jako instytucja społecznościowa - BADANIE W DZIAŁANIU - Anna Urbańska, Bohdan Skrzypczak

 • OPIS PLIKU

  Animacja Podwórkowa - metodyka i proces interwencji - BADANIE W DZIAŁANIU - Ewelina Bartosik, Bohdan Skrzypczak

 • OPIS PLIKU