Kontakt

Odpowiedzialna za kontakt z mediami koordynatorka "Warszawa Lokalnie"

Magda Klaus

22 622 01 91

mklaus@fise.org.pl

www.fise.org.pl

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Plac Konstytucji 4, Warszawa

W sprawie działań skierowanych do szkół i bibliotek

Małgorzata Rakusa
22 827 52 49
malgorzata.rakusa@civispolonus.org.pl
www.civispolonus.org.pl
Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/36 00-585 Warszawa

W sprawie działań skierowanych do animatorów

Urszula Engelmayer

22 22 43 490

u.engelmayer@e.org.pl

www.e.org.pl

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

ul. Mokotowska 55 m. 50, 00-542 Warszawa

 

Redaktorka warszawalokalnie.waw.pl i koordynatorka Warsztatu Warszawskiego

Natalia Grzywalska

22 622 01 91

warsztat@fise.org.pl

www.warsztatwarszawski.blogspot.com

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Plac Konstytucji 4, Warszawa

 

W sprawie inicjatyw sąsiedzkich i inkubatora inicjatyw lokalnych

Aleksandra Antoniuk

601 947 474

aleksandraa@cal.org.pl

www.inicjatywysasiedzkie.pl

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

ul. Paca 40, 04-386 Warszawa

W sprawie działań adresowanych do partnerstw

Paweł Jordan

22 620 31 92

pawelj@boris.org.pl

www.boris.org.pl

Stowarzyszenie BORIS

ul. Warecka 4, 00-040 Warszawa

Warszawa Lokalnie